Persbericht Amsterdam Exchanges


19 Feb 1999 Selectie van limietenboekfondsen m.i.v. 22 februari 1999

Met ingang van maandag 22 februari aanstaande zal de selectie van de fondsen welke verhandeld worden via het geautomatiseerde limietenboek worden aangepast.

Als gevolg van de herweging van de AEX- en AMX-index treden de fondsen AOT (AOT), Benckiser (m.i.v. 22 februari nieuw handelssymbool BENC), Laurus (LAU), Nutreco (NUO) en van der Moolen (m.i.v. 22 februari nieuw handelssymbool MOO) toe tot het geautomatiseerde limietenboek. De fondsen Boskalis Westminster, Grolsch, HBG en Wegener Arcade zullen met ingang van 22 februari aanstaande geen deel meer uitmaken van de AMX-index en dientengevolge zal verhandeling vanaf dan voor deze fondsen plaatsvinden via de systematiek van de Nationale markt.

Voorts heeft Amsterdam Exchanges na raadpleging van de marktpartijen besloten om de fondsen CMG (CMG) en Gucci (GUC) met ingang van 22 februari aanstaande te laten verhandelen via het geautomatiseerde limietenboek.

De aanpassing van de selectie van limietenboekfondsen en de herweging van de indices leidt tevens tot een aantal wijzigingen in wholesalegrenzen.

In de bijlage treft u de nieuwe selectie van de limietenboekfondsen met per fonds de bijbehorende wholesalegrens en quoteeromvang aan.

BIJLAGE

Lijst van limietenboekfondsen en wholesalegrenzen

 AEX-fondsen   AMX-fondsen     Overige Limietenboekfondsen  Wholesale-    Quote Wholesale-     Wholesale 

Grens Omvang Grens grens AAB 25.000 AHRD 1.500 5.000 CMG 5.000 AGN 5.000 AOT 5.000 GUC 1.000 AH 10.000 ASR 1.500 AKZ 5.000 BENC 1.500 DRT 7.500 ASML 2.500 CAP 1.500 HEIHO 2.500 BAAN 5.000 CSM 2.500 BUHR 5.000 ENDM 1.500 5.000 INGW 5.000 DSM 1.500 GTN 5.000 ELS 10.000 HDG 2.500 FOR 7.500 IHC 1.500 HGM 2.500 IM 2.500 HEI 5.000 LAU 2.500 HO 2.500 LEER 1.500 5.000 ING 10.000 MOO 1.000 KLM 5.000 NBM 2.500 KPN 7.500 NDL 2.500 TPG 7.500 NUO 1.500 NUM 2.500 ORDI 2.500 OCE 5.000 PAK 2.500 PHI 7.500 RAND 2.500 RD 15.000 STO 5.000 UN 7.500 VDOR 5.000 VDX 5.000 VO 1.500 2.500 VNU 5.000 VWS 2.500 WKL 1.500 WES 5.000

NB.-Indien niet explictiet een quoteringsomvang is vermeld, is deze gelijk aan de wholesalegrens.
Wholesalegrens en quoteringsomvang luiden in aantallen aandelen.

© Amsterdam Exchanges / Pers & Public Affairs

Zoekwoorden:

Deel: ' Selectie van limietenboekfondsen AEX '
Lees ook