Gemeente Heerlen

home

Selectieve besluitenlijst collegevergadering 18 februari 2003

OW - 2413 Aanpassing verkeersstructuurplan in de buurt MSP Het college heeft besloten om de wegen Kloosterkoolhof en Limburgiastraat aan te wijzen als erftoegangsweg. De maximale snelheid wordt dan voortaan 30 km/uur. Hermes zal op korte termijn een onderzoek starten of het het gedeelte van de buslijnroute 10/11 Schaesbergerweg-Kloosterkoolhof-Limburgiastraat gewijzigd kan worden in de route Schaesbergerweg-Heuvelweg-Limburgiastraat. Voor de bewoners zal binnenkort een informatie-avond georganiseerd worden.

SO 2842 Resultaten controle bodemonderzoek Parkplan Emma Zie ook persbericht
Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van de resultaten van het controle bodemonderzoek Parkplan Emma. Nadat gebleken was dat de sanering op het Brunssums gedeelte van de woonwijk Emma niet goed verlopen was, heeft de gemeente Heerlen besloten een controle-bodemonderzoek te laten uitvoeren door TNO. Het onderzoek werd gedaan bij de woningen op de hoek Akerstraat Noord, Kastanjelaan, Kouvenderstraat. We willen daarmee risico voor de gezondheid uitsluiten. Het onderzoeksresultaat is geruststellend: Er zijn geen vervuilingen die risico opleveren.

WWS - 2934 Benoeming nieuwe leden cliëntenraad
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de voordracht van de cliëntenraad te volgen en over te gaan tot het benoemen van nieuwe leden. De clïentenraad Heerlen heeft de afgelopen maanden een uitgebreide wervingsprocedure voor nieuwe leden gehouden. Volgens de nieuwe regeling cliëntenraad heeft dit geleid tot de voordracht voor de nieuw te benoemen cliëntenraadsleden. Door de benoeming bestaat de cliëntenraad momenteel uit 7 uitkeringsgerechtigde leden, 3 doelgroeporganisaties en 3 belangenorganisaties. In deze samenstelling zal zij haar adviesrol uitoefenen voor het college van burgemeester en wethouders op het terrein van Werkgelegenheid en Sociale Zaken (met uitzondering van de Wet Voorziening Gehandicapten waarvoor een aparte cliëntenraad bestaat).

OW 2573 Parkeren winkelcentrum "t Loon
Het college van b&w stemt in met het verlengen van de maximum parkeerduur aan de zijkant en achterkant van winkelcentrum t Loon. Bij de verbouwing van 't Loon wordt ook het parkeerdek vernieuwd. Hierdoor zal het ongeveer 3 a 4 maanden onmogelijk zijn hierop te parkeren. Als alternatief wordt wel het van Grunsvenplein ingericht als tijdelijke parkeerplaats. Deze ligt voor dagelijkse boodschappen toch op een behoorlijke loopafstand. De parkeerplaatsen, die dichterbij liggen, namelijk aan de zijkant en achterzijde van 't Loon, hebben momenteel maar een maximum parkeertijd van 1 uur. Door deze parkeertijd te verlengen naar 2 uur, wordt het de bezoeker gemakkelijk gemaakt om dichtbij het winkelcentrum de auto te parkeren, zonder de zorg van het verlopen van de parkeertijd.

Gemeente Heerlen, 18 februari 2003
Afdeling Communicatie
tel. (045)5604070
persvoorlichting@heerlen.nl

Deel: ' Selectieve besluitenlijst collegevergadering Heerlen '
Lees ook