Belgacom

14 september 2001

Semestriële resultaten van Infosources : omzet +36%, verbetering van de EBITDA, sterke stijging van de pageviews

De Raad van Bestuur van Infosources van 6 september heeft de rekeningen van de Groep op 30 juni vastgesteld.

In de loop van het eerste semester van 2001 is de omzet van de Groep Infosources met 36% gestegen tot 42,4 M¤ tegenover 31,3 M¤ in de laatste zes maanden van 2000.

Deze groei vloeit voort uit de uitstekende resultaten van Belgacom Skynet in België (omzet +57% dankzij de goede gezondheid van de residentiële en businessactiviteiten en de evolutie van ADSL) en de stijging met 7% van de omzet van Infonie in Frankrijk (binnen een moeilijker markt en met een zeer trage evolutie van ADSL die gedeeltelijk te wijten is aan de reglementering).

De EBITDA, die in het laatste semester van 2000 -32,9 M¤ bedroeg, is in het eerste semester van 2001 toegenomen tot -25,6 M¤. Deze verbetering weerspiegelt vooral een verbetering van de toestand in Frankrijk. De EBITDA van de activiteiten in Frankrijk, die -28,5 M¤ bedroeg, is immers gestegen tot -22,7M¤ op 30 juni. Deze verbetering is te danken aan de beperking van de kosten, meer bepaald die voor marketing en verkoop.

Het bedrijfsresultaat is in het eerste semester van 2001 gestegen tot
-32,6 M¤ (tegenover -38 M¤ in het laatste semester van 2000). Het nettoresultaat voor het eerste semester van 2001 bedraagt -37,1 M¤ tegenover -67,3 M¤ in het tweede semester van 2000.

Het aantal betalende klanten van de Groep (zonder ADSL) is met 15% gestegen tot 419.528, het aantal actieve klanten met gratis formule is toegenomen met 9% tot 356.301, en het aantal ADSL-klanten is gestegen met 215% tot 73.528 op 30 juni (waarvan 71.958 in België).

Het totale aantal actieve klanten binnen de maatschappijen van de Groep bedroeg op 30 juni dus 849.357, wat neerkomt op een stijging met 19% tegenover het tweede semester van 2000.

Het verkeer is gestegen tot 445 miljoen minuten per maand (een stijging met 16%) en het aantal pageviews tot 58 miljoen per maand (een stijging met 41%).

Deel: ' Semestriële resultaten Infosources '
Lees ook