Afzender: businessacademie@nedex.de

Contactpersoon: Miram Cornelissen

Seminar "Arbeidsrecht, Salary Spit, Sociale Verzekering"

Datum: 16.10.2001

Seminar
Arbeidsrecht, Salary Spit, Sociale Verzekering

Inleiding:
Personeelsmanagement in een land waar regels en voorschriften strikt worden nageleefd, betekent aanpassing.

U wilt toch weten waar u als werkgever aan toe bent?

Dit seminar gaat in op de belangrijkste aandachtspunten uit het Duitse arbeids- en sociale verzekeringsrecht. Een must voor een ieder die Nederlands personeel wil inzetten in Duitsland en/of personeel in Duitsland zoekt of wil aannemen.

Onderwerpen:
Tijdens dit seminar worden de volgende punten behandeld:
* inleiding arbeidsovereenkomsten;

* soorten arbeidsovereenkomsten;

* rechten en plichten van de werknemer;

* proeftijd;

* salaris;

* gevolgen bij ziekte en vakantie;

* beindiging van een arbeidsovereenkomst;

* opzegtermijnen;

* de (verregaande financile) gevolgen van een concurrentiebeding;
* de (on)mogelijkheden van uitzenden en detacheren;
* het Arbeitnehmer-Entsendegesetz;

* sociale verzekeringen in Duitsland;

* salary Split.

Sprekers:
Arbeidsrecht & Sociale Verzekering:
Peter Strick, Anwaltskanzlei Strick

Praktijkvoorbeelden en vragen:
Gisela Surmann, Anwaltskanzlei Strick

Salary Split in de praktijk:
Kees de Vries, Hegeman Nijverdal B.V.

Agenda
Arbeidsrecht, Salary Spit, Sociale Verzekering

Datum: 16 oktober 2001 te Kleve
12:30 uur Ontvangst van de deelnemers met driegangen-diner 13:30 uur Opening door de dagvoorzitter
13:40 uur Begin Seminar
15:00 uur Koffiepauze
15:15 uur Vervolg Seminar
16:30 uur Afsluiting en vragenronde
16:45 uur Informele borrel

Locatie:
De seminars worden gehouden in het Dienstleistungszentrum Poort van Duitsland-Poort van Holland, Siemensstrae 31 te Kleve (op 20 km afstand van Nijmegen). Parkeren is gratis.

Kosten:
225,00 / DM 440,00 per persoon. De bedragen zijn inclusief documentatiemateriaal, maaltijd en consumpties, echter exclusief Duitse "Mehrwertsteuer". Na ontvangst van de factuur dienen betalingen uiterlijk twee weken voor de dag van het desbetreffende seminar te zijn voldaan.

Inschrijving:
Door het inschrijfformulier per post of fax te retourneren aan: Nedex Consult Businesscenter Kleve, Siemensstr. 31, D-47533 Kleve, Fax: 0049-2821-775 775. U kunt zich ook aanmelden op onze internetsite: www.businessacademie.de

Vragen:
Heeft u nog vragen, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met n van onze medewerkers, tel.: 0049 2821 77570 of businessacademie@nedex.de

Nederlands Duitse Businessacademie

Siemensstr. 31

47533

Kleve

Telefoon: 0049-2821-77570



Deel: ' Seminar 'Arbeidsrecht, Salary Spit, Sociale Verzekering' '




Lees ook