Seminar ‘Bewegend leren, beter leren’


WIJCHEN, 20151008 -- Veelvuldig en langdurig zitten is erg ongezond. Volgens hoogleraar Erik Scherder is zitten zelfs ‘het nieuwe roken’. Recent wetenschappelijk onderzoek maakt steeds duidelijker dat meer bewegen niet alleen goed is voor onze fysieke gezondheid, maar ook leidt tot een beter functionerend brein. Dat geldt zeker ook voor schoolgaande kinderen. Twee of drie gymlessen per week bieden onvoldoende compensatie voor het vele zitten in de klas. Is bewegend leren ín de klas de oplossing? En zo ja, hoe pak je dat aan? Die vragen staan centraal in een seminar op dinsdag 10 november van 12.00-16.30 uur bij EromesMarko in Wijchen.

Het seminar is bedoeld om inspiratie op te doen en om kennis, ervaringen en ideeën te delen over hoe je meer beweging op school en in de klas vormgeeft. De focus ligt hierbij op drie vormen van bewegend leren:
  1. Bewegend leren, waarbij de beweging geen expliciete aandacht vraagt. Denk aan werken aan statafels of door fietsend te lezen.
  2. Bewegend leren door werkvormen te gebruiken waarbij de leerlingen moeten lopen, bukken, springen enzovoort.
  3. Bewegend leren, waarbij er een relatie is tussen de beweging en de inhoud. Denk aan een les Engels waarbij leerlingen ‘left’ of ‘right’ moeten stappen, hun ‘shoulders’ aanwijzen enzovoort.
Voor het seminar zijn wetenschappers én professionals uit de praktijk van het primair en voortgezet onderwijs uitgenodigd. Het seminar vindt plaats in de inspirerende showroom van onderwijsinrichter EromesMarko. Initiatiefnemer Erno Mijland, manager innovatie bij Innofun in Venlo is dagvoorzitter.

Het lerende brein

De inleiding ‘Bewogen beweging voor het kinderbrein’ wordt verzorgd door dr. Kees Vreugdenhil. Hij houdt zich al meer dan tien jaar bezig met de relatie tussen hersenen en leren en is inmiddels een veelgevraagde spreker over dit onderwerp. In zijn interactieve inleiding zal hij ingaan op de vraag hoe beweging doorwerkt in het lerende brein en wat dat betekent voor ons onderwijs.

Workshops

Na de inleiding volgen vier korte rondes met een tiental workshops in de vorm van een carrousel met drie lijnen: denken, doen en creëren. In de denken-lijn zijn sessies gepland waarin actuele kennis en inzichten worden gedeeld, onder andere over meervoudige intelligentie en cognitieve ontwikkeling. In de doen-lijn maken deelnemers onder andere kennis met werkvormen, deels ondersteund met nieuwe technologie, om meer beweging in de klas te krijgen. In de creëren-lijn zijn co-creatie-sessies gepland waarin deelnemers onder begeleiding zelf fysiek activerende didactische werkvormen bedenken. Er is ook een creatieve sessie over het inrichten van een beweegvriendelijk lokaal. Gedurende de middag kunnen deelnemers op de Playground kennismaken met beweeggames als Swinxs en Xbox Kinect.

Masterclass

Dr. Branton Shearer, een internationaal bekende specialist op het gebied van meervoudige intelligentie, verzorgt een masterclass. Shearer ontwikkelde MIDAS, een test op basis van wetenschappelijk onderzoek om kwaliteiten van mensen in beeld te brengen. In de masterclass vertelt Shearer welke plek beweging inneemt in het leren en hoe je talent voor bewegen gebruikt om leerlingen te motiveren.

Professionele Leergemeenschap

Aan het eind van de middag wordt een netwerkomgeving gelanceerd, waarin belangstellende deelnemers elkaar blijvend kunnen treffen om kennis, ervaringen en ideeën te delen over bewegend leren. Deze omgeving ondersteunt ook de Professionele Leergemeenschap (PLG) ‘Bewegend leren’, waarvoor de aftrap wordt gedaan tijdens het seminar. Deelnemers aan deze PLG zullen elkaar ook regelmatig fysiek ontmoeten.

Het seminar is een gezamenlijke productie van Innofun / BCO Onderwijsadvies in Venlo en onderwijsinrichter EromesMarko in Wijchen. Kijk voor informatie en de mogelijkheid tot inschrijven op www.eromesmarkoschool.nl. Aan deelname aan het seminar zijn geen kosten verbonden. Er is plaats voor maximaal 150 deelnemers.

De Twitter-hashtag voor de dag is: #bewegendleren


Deel: ' Seminar ‘Bewegend leren, beter leren’ '
Lees ook