{PERSBERICHT}

Amsterdam, 12 mei 1999.

NetlinQ organiseert gratis seminar E-Business voor het MKB

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zoeken voortdurend naar nieuwe wegen om de continuïteit van hun onderneming te waarborgen. Technologische vernieuwing is hiervoor een uitstekend middel. Senter, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, realiseert zich dat aan de invoering van zo'n innovatie een gedegen onderzoek vooraf moet gaan. Speciaal hiervoor is een subsidieregeling in het leven geroepen, waarbij Senter in bepaalde gevallen de helft van de onderzoekskosten voor haar rekening neemt.

Internettechnologie is een goed voorbeeld van zo'n technologische vernieuwing. E-commerce, e-marketing en internet advertising: allemaal innovaties waarover de NetlinQ Groep - een van 's lands toonaangevende internetbureaus - u uitstekend kan adviseren. Daarom organiseert zij speciaal voor de doelgroep van deze subsidie een gratis toegankelijk seminar: E-Business voor het MKB. Deelnemers aan het seminar, dat op 1 juni in Rotterdam (World Trade Center) en op 3 juni in Amsterdam (World Trade Center) wordt gehouden, krijgen onder meer een inleiding in de mogelijkheden van electronic business, meer informatie over de subsidieregelingen en een uiteenzetting uit de praktijk van voorgangers die reeds gebruik maakten van de subsidie. Na afloop is er de mogelijkheid persoonlijk met de aanwezige consultants van de NetlinQ Groep de mogelijkheden van de subsidieregeling te bespreken. Inschrijven voor het seminar is mogelijk op de website van NetlinQ, http://www.netlinq.nl/mkb/inschrijven.html.

Voor meer informatie vindt u op www.netlinq.nl/mkb/intro.html of u kunt contact opnemen met ErikJan Braakman, e-business consultant van de NetlinQ Groep, tel. (020) 607 75 00, e-mail erikjan@netlinq.nl.

{EINDE PERSBERICHT}

Deel: ' Seminar E-Business voor het MKB '
Lees ook