WIJNINFO.NL NIEUWS

Seminar "Investeren in Chili"

ProChile is het Export Promotiebureau van het Chileense Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Op 29 september a.s. organiseert ProChile in samenwerking met Ernst & Young Belastingsadviseurs het seminar "Investeren in Chili". De speciale aandachtsgebieden van deze bijeenkomst zijn: infrastructuur van havens, milieu, energie, tourisme en agrarische industrie. Een van de sprekers, de heer Mandiola, vertegenwoordigd de Maule regio. Tevens is hij directeur van de verenigde wijnhuizen uit dit gebied, Viñedos del Maule. De heer Mandiola zal onder andere de mogelijkheden om te investeren in de wijnbouw in de Maule regio te bespreken.

Mocht u geïnteressserd zijn dit semimar bij te wonen, neemt u dan even contact met ons op. Wij sturen dan een uitnodiging toe. Aan het seminar zijn geen kosten verbonden. Bijgaand treft u het programma aan.

14.00 uur ontvangst

14.30 uur Welkomstwoord door mr. K.F.J. de Vries, Ernst & Young
Belastingadviseurs partner

14.40 uur Introductie door Ambassadeur L.G.Pascal

14.50 uur Chili een land om te investeren door dhr. E. Moyano B, directeur Chileense Comité Buitenlandse Investeringen

15.20 uur Investeren in de Maule Regio
door dhr. I. Mandiola Parot, directeur Ontwikkelingsverband Regio Maule/Algemeen directeur Viñedos del Maule

15.40 uur Pauze

16.00 uur Video "Nederlandse bedrijven in Chili"

16.30 uur Ervaring van een in Chili investerend bedrijf door F.F.M.J. Jansen, directeur Ultragas BV

17.00 uur Fiscale aspecten van zakendoen met Chili door dhr. G. Piecharchic L.L.M., International Tax Manager Ernst & Young belastingadviseurs - Latijns Amerika Desk

17.20 uur Fiscale aspecten en belastingvoordelen van zaken doen in Chili door dhr. J. Espinosa, International Tax Partner Erst & Young Taxadvisers - Chili

17.30 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

17.40 uur Afsluiting

17.45 uur Borrel

ProChile,
Mauritskade 51,
2514 HG DEN HAAG,
tel. 070-3645252,
fax 070-3450310
e-mail: prochile_nl@wxs.nl

Deel: ' Seminar "Investeren in Chili" '
Lees ook