Provincie Limburg

Seminar maasroute; logistiek naar de toekomst


77/99

Maastricht, 21 mei 1999

SEMINAR MAASROUTE; LOGISTIEK NAAR DE TOEKOMST

Om het belang van investeringen in de economische functie van de Maasroute onder de aandacht te brengen, houdt de Provincie Limburg op woensdag 26 mei een seminar. Onder de titel "Logistiek naar de toekomst" wordt deze Maasbijeenkomst gehouden in het stadhuis van Venlo tussen 13.00 en 17.00 uur. Tijdens het seminar zullen vertegenwoordigers van zowel bedrijfsleven als de overheid thema's behandelen als:


* de scheepvaartfunctie van de Maasroute in het Nederlandse en internationale transportnetwerk;


* binnenvaartgebonden expeditie en de laatste innovatieve ontwikkelingen op het gebied van materieel en systemen;


* het inspelen van de overslagsector op de ontwikkeling vanuit de binnenvaart en op de vervoersvraag van bedrijven;


* doel en effect van investeringen in de Maasroute door lokale overheden langs de rivier.

Aan het einde van deze bijeenkomst zullen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheden een intentieverklaring tekenen, waarin een aantal doelstellingen en inspanningen worden beschreven. Deze voornemens moeten leiden tot een verbeterde inzet van de Maasroute en de scheepvaart daarop.

Deel: ' Seminar Maasroute; logistiek naar de toekomst '
Lees ook