etnomarketing naar de volwassen fase

woensdag 1 maart 2000 organiseren nipo consult, veldkamp en nipo, het marktonderzoekinstituut het seminar 'etnomarketing naar de volwassen fase' in het west-indisch huis te amsterdam. dit seminar is bedoeld om marketeers en non-profit-managers efficiënt te informeren over mogelijke strategieën en over de actuele feiten en cijfers op het gebied van etnomarketing.

in nederland wonen bijna 1 miljoen allochtonen. had de eerste generatie nog een terugkeerwens, de tweede generatie is hier geboren en richt zich op een toekomst in nederland. hun aandeel in de nederlandse bevolking groeit gestaag. de verwachting is dat er in 2015 ruim 1,5 miljoen allochtonen in nederland woonachtig zijn!

allochtonen vormen een specifiek segment binnen de nederlandse samenleving om verschillende redenen:
* de leeftijdsopbouw van dit segment is sterk afwijkend van de autochtone bevolking: het aantal kinderen is hoog en het aantal bejaarden (nog) laag. in amsterdam bijvoorbeeld is ruim 50% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar allochtoon.
* allochtonen zijn geconcentreerd in het westen van nederland en circa 45% van alle allochtonen woont in de grote steden.
* vanuit hun sociale en culturele achtergrond hebben allochtonen een ander consumptiepatroon en maken zij van andere aankoopkanalen gebruik.
* allochtonen hebben vaak andere waarden en normen wat zich uit in een andere beleving ten aanzien van bijvoorbeeld merkproducten, dienstverlening en reclame.

al meerdere jaren wordt er in verschillende bedrijven en non-profitorganisaties ervaring opgebouwd met beleid gericht op het allochtonensegment. na een experimentele periode bij een kleine groep voorlopers lijkt nu de tweede fase aangebroken, waarin die ervaringen zich verspreiden naar een veel bredere groep organisaties. allochtonen worden bijvoorbeeld steeds prominenter in commercials opgevoerd. ook wordt het werven van allochtoon personeel in de huidige arbeidsmarkt steeds noodzakelijker.
nipo consult, veldkamp en nipo het marktonderzoekinstituut organiseren op 1 maart een seminar voor managers die willen profiteren van de ervaringen die in de eerste fase zijn opgedaan. de doelstelling is marketeers en non-profit-managers efficiënt te informeren over mogelijke strategieën en over de actuele feiten en cijfers. in één middag worden zij bijgepraat door ervaren onderzoekers en adviseurs van het eerste uur. bovendien ontvangt men een informatiemap met een selectie van up-to-date-beleidsinformatie. daarnaast is er natuurlijk gelegenheid om andere geïnteresseerden op dit beleidsterrein te ontmoeten.


onderwerpen en sprekers
het programma van het seminar bestaat uit een algemeen deel en 3 workshops, die 2 keer plaatsvinden en waaruit men er 2 kan kiezen.

algemeen deel
doet ben aan etnomarketing? de visie achter en de praktijk van de multi-culturele campagnes door huib van der linde (ben) en engin celikbas (kesselskramer)

workshops

* yolanda schothorst (veldkamp) stelt in de workshop 'allochtonen-onderzoek' de huidige ervaringen, de do's en don't's van marktonderzoek onder allochtonen aan de orde.
* sibolt mulder (nipo consult) behandelt in de workshop 'strategie-ontwikkeling' diverse cases uit de marketing- en communicatiepraktijk.

* hakan korkmaz (korkmaz & korkmaz communications) zet uiteen hoe men het beste kan communiceren met allochtonen; nu en in de (nabije) toekomst.

locatie en kosten
het seminar vindt plaats in het west-indisch huis, herenmarkt 99 te amsterdam. de deelnamekosten bedragen fl. 300,- (excl. btw). deelnemers krijgen een informatiemap met daarin een uitwerking van de lezingen en diverse interessante achtergrondartikelen. het is ook mogelijk om alleen deze informatiemap te bestellen. de kosten hiervoor bedragen fl. 100,- (excl. btw).

informatie
wij verzoeken u vriendelijk dit seminar in uw congresagenda op te nemen. voor meer informatie kunt u contact opnemen met sibolt mulder (nipo consult), tel. 020-522 54 02.

Deel: ' Seminar over 'Etnomarketing naar de volwassen fase' '
Lees ook