‘Reddende engel in duivelse dilemma’s’


Seminar over integer handelen

AMSTERDAM, 20130925 -- Een seminar over integriteit uit het oogpunt van bestuurders en hun secretaressen. Pro Assistance verwelkomt op 10 oktober beide groepen in het DeLaMar Theater. Centraal staat het resultaat van het unieke onderzoek door adviesbureau Berenschot over integer handelen. Oud-minister van Financiën en ondernemer mr. drs. Jan Kees de Jager deelt als keynote spreker zijn praktijkervaringen. Prof. dr. Muel Kaptein, partner bij KPMG, hoogleraar bedrijfsethiek aan de Erasmus Universiteit én autoriteit op het gebied van integriteit, geeft zijn visie vanuit een theoretisch kader.

Seminar
Haar 10-jarig bestaan markeert bureau Pro Assistance met een seminar over het thema integriteit met als titel: ‘de secretaresse: reddende engel  in duivelse dilemma’s’. Het programma is bedoeld voor managementondersteuners, bestuurders, directeuren, managers en HR-professionals. Integer handelen wordt van meerdere kanten belicht. De rol van de secretaresse staat telkens centraal. Pro Assistance weet uit de praktijk dat secretaressen een centrale rol spelen in professionele situaties waar de integriteit in het geding is.

Onderzoek
Voor het eerst is specifiek onderzoek verricht naar de verwachtingen  van bestuurders met betrekking tot integriteit binnen hun organisaties en het (gewenste) handelen van hun secretaressen. Adviesbureau Berenschot heeft in opdracht van Pro Assistance een representatieve selectie van bestuurders uit het bedrijfsleven en de publieke sector benaderd. Het resultaat van dit onderzoek is verwerkt in een whitepaper dat  tijdens het seminar door Berenschot wordt gepresenteerd.

Programma
Keynote spreker van de middag is Jan Kees de Jager. Hij belicht het thema niet alleen vanuit zijn ervaring als voormalig bewindspersoon, maar ook als ondernemer. Muel Kaptein reflecteert vanuit de theorie op het onderzoeksresultaat. Doekle Terpstra, voorzitter van het College van Bestuur hogeschool Inholland, en drs. Han Dieperink, algemeen directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, gaan samen met topsecretaressen in discussie. Presentator is Saskia van Basten Batenburg, ghostwriter en consultant. Een scène uit het toneelstuk De Verleiders vormt een luchtig intermezzo dat het thema integriteit vanuit een geheel andere invalshoek benadert.

Praktisch
Het seminar vindt plaats op donderdag 10 oktober 2013 van 13.30 uur tot 18.30 uur in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De toegangsprijs bedraagt € 125,-- inclusief BTW. Voor meer informatie of aanmeldingen www.pro-assistance.nl/seminar/.

Over Pro Assistance
Pro Assistance is gestart in 2003 en viert dit jaar haar 10-jarig bestaan. Het bureau is actief in de werving & selectie van personeel voor managementondersteunende functies in het hogere segment. Sinds enige tijd bemiddelt en plaatst Pro Assistance ook professionals voor projectsupport. Pro Assistance adviseert tevens  over het functioneren van secretariaten en biedt  individuele coaching of loopbaanbegeleiding aan kandidaten. Pro Assistance is gevestigd in Amsterdam en richt zich met haar dienstverlening vooral op West- en Midden-Nederland. Opdrachtgevers zijn organisaties in het bedrijfsleven en uit de non-profit en publieke sector. Voor meer informatie: www.pro-assistance.nl.


Deel: ' Seminar over integer handelen in het DeLaMar Theater '




Lees ook