Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
A G A L E V - F R A C T I E
S E N A A T

Brussel, 22 mei 2002

Senaat steunt experimenten met intelligente snelheidsbegrenzer (ISA).


Vandaag werd in de commissie Financiën, Economie van de Senaat een resolutie goedgekeurd van Johan Malcorps ter ondersteuning van experimenten met intelligente snelheidsbegrenzers in auto's.

Met intelligente snelheidsbegrenzing kan de snelheid van een voertuig aangepast worden aan de toegelaten snelheid in een bepaalde zone. Dit via een systeem van GPS (Global positioning system, positiebepaling van wagens via satelliet).

Gemeenten die aan dergelijke experimenten deelnemen moeten volgens de Senaat door de Federale regering gesteund worden. Chauffeurs die bereid zijn deel te nemen aan zo'n experiment zouden een beroep kunnen doen op een fiscale vrijstelling.

Met deze resolutie wordt onverkort gekozen voor een veralgemeend systeem van snelheidsbegrenzers. Dit gaat dus veel verder dan begrenzers die enkel maximale snelheid instellen of begrenzers enkel in wagens van ministers.

De resolutie werd unaniem goedgekeurd op één onthouding na van de SPA.

Johan Malcorps, Senator

---
Agalev Senaatsfractie, Paleis der Natie, Natieplein 1, 1009 Brussel. Tel. : 02-501.76.79
Fax : 02-513.77.51
e-mail : jan.dhaene@agalev.be
http://www.agalev.be/senaat/

Zoekwoorden:

Deel: ' Senaat Belgie steunt experimenten met intelligente snelheidsbegrenz.. '
Lees ook