Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Nieuwe NIZW-publicatie Schatten in de buurt

Senioren actief in onderwijs en kinderopvang

21 maart 2003

Het opvoeden van kinderen is de afgelopen decennia meer en meer een zaak van het gezin geworden, terwijl dat gezin tegelijkertijd steeds minder kan terugvallen op de familie, de kerk of de buren. Informele, persoonlijke contacten, onder andere met senioren, zijn daarom een welkome aanvulling op het sociale netwerk van gezinnen. Bovendien geeft het contact met kinderen de ouderen veel voldoening. Maar hoe kunnen senioren een bijdrage leveren aan de opvoeding van kinderen in hun omgeving? In Schatten in de buurt worden verschillende intergenerationele initiatieven in onderwijs en kinderopvang beschreven en kritisch doorgelicht. Deze publicatie is onlangs verschenen bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW.

Initiatieven
Op tal van plaatsten in Nederland hebben de afgelopen jaren experimenten plaatsgevonden met de samenwerking tussen ouderenzorg, kinderopvang en onderwijs. Naast het verslag van een oriënterende literatuurstudie vindt de lezer in Schatten in de buurt een aantal voorbeelden van deze samenwerkingsverbanden. Zo is te lezen hoe senioren basisschoolleerlingen helpen bij het niveaulezen in Almelo en hoe voorleesoma's ondersteuning bieden aan de leidsters van een kinderdagverblijf in Zwolle. Deze initiatieven ontstonden ruim voordat minister Heinsbroek in september 2002 het voorstel lanceerde om ouderen in te zetten in de kinderopvang. De resultaten van de beschreven initiatieven worden geanalyseerd en vormen de basis voor de adviezen voor de praktijk die de auteurs geven.

`Ik blijf jong door dit werk' zegt een meneer uit Almelo die de pensioengerechtigde leeftijd al lang is gepasseerd. Hij helpt kinderen op de basisschool in zijn buurt bij het leesonderwijs en vindt daar veel voldoening in. De kinderen komen hem op straat vertellen dat ze een hoger cijfer hebben gehaald en hij durft hen tegenwoordig ook aan te spreken als ze in de buurt iets doen dat hem niet bevalt.

Voor wie?
Schatten in de buurt is geïllustreerd met vele foto's en voorbeelden. Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die werken in het onderwijs, de kinderopvang en het welzijnswerk, met name het ouderenwerk, het sociaal-cultureel werk en het buurtwerk. Daarnaast is het boek ook voor beleidsmakers op het gebied van welzijn en onderwijs een bron van informatie.

De buurt...
Deze publicatie verschijnt in het kader van het driejarige stimuleringsprogramma De buurt voor alle leeftijden. Dit programma bestaat uit een aantal deelprojecten over intergenerationeel werken in de buurt en resulteert in een serie publicaties. Op dinsdag 25 maart 2003 vindt in Amersfoort het kennisatelier De buurt voor alle leeftijden plaats. Deze bijeenkomst vormt de afsluiting van het driejarige stimuleringsprogramma. Het kennisatelier biedt deelnemers een kennismaking met de intergenerationele methodieken, concepten en ideeën die de afgelopen drie jaar zijn ontwikkeld.

Bestellen
atten in de buurt. Senioren actief in onderwijs en kinderopvanggeschreven door Sandra Ball en Jolanda Keesom en kost EUR 15,-. ISBN 90-5957-027-8 en E 528262. Verkrijgbaar via de boekhandel of te bestellen bij NIZW Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, e-mail bestel@nizw.nl.

Laatste update: 24 maart 2003

Deel: ' Senioren actief in onderwijs en kinderopvang '




Lees ook