PERSBERICHT

maandag, 17 januari 2000

Senioren Omroep wil publiek

De Senioren Omroep Nederland (SON) gaat proberen binnen het publieke bestel een plaats te bemachtigen. Het bestuur van de omroep heeft afgelopen weekend het besluit genomen om volgende week te starten met haar officiële ledenwerfcampagne. Voor 31 maart hoopt de SON nog 48.000 leden te werven. Dit aantal is nodig om samen met de huidige 2000 leden de C-status te verkrijgen. Coryfeeën als Jacques Schols van de Ramblers, Eddy Christiani en Sjoukje van 't Spijker (Mouth & McNeal) werken mee aan de omroep.

Met toetreding tot het bestel wil de SON tegemoet komen aan de vraag naar meer ouderenprogramma's. Het initiatief is gericht op vijftig-plussers met het accent op de wat ouderen. Via haar uitzendingen wil de omroep naast nieuws- en amusementsprogramma's het publiek ook vertrouwd maken met de laatste ontwikkelingen in de maatschappij. De SON streeft naar samenwerking met andere omroepverenigingen om de grote groep ouderen in Nederland zich meer thuis te laten voelen bij de publieke omroep.

De SON gaat zich voornamelijk richten op het maken van radiouitzendingen. Er zijn plannen om op Radio 2 amusementsprogramma's te verzorgen omlijst met (live)muziek vanaf de jaren 30. Op Radio 1 is het mogelijk achtergronden op 'ouderennieuws' te geven. Het in Nederland uitgestorven hoorspel kan door de komst van de ouderenomroep weer terugkeren op Radio 5. Op televisie wordt TV2 als de meest geschikte zender gezien.

Voorzitter Wim Denkers van de SON vindt dat zijn omroep een grote rol kan spelen bij de bewustwording van het nut van ouderen voor de maatschappij. "Wij willen met de SON de ouderen op een waardige wijze informeren op een manier die enigszins afwijkt van de huidige. Door ouderen goed te informeren worden ze actiever bij de ontwikkelingen in onze samenleving. De kennis van ouderen, die ook door levenswijsheid is gevormd, kan dan weer voor de maatschappij benut worden", aldus Denkers.

Volgende week gaat een grootscheepse campagne van start om het ledental van vijftigduizend te behalen. Dit aantal is wettelijk nodig om binnen het publieke bestel programma's te mogen maken. Potentiële leden kunnen door een machtigingskaart in te vullen de SON steunen.


- Einde Persbericht -

Deel: ' Senioren Omroep wil publiek '
Lees ook