Gemeente Zaanstad

Grootse seniorenbeurs op zaterdag 13 oktober in gemeentehuis Zaanstad

dinsdag 2 oktober 2001

Het gemeentehuis aan de Bannehof staat zaterdag 13 oktober van 10.00 tot 17.00 uur in het teken van de seniorenbeurs. Naast informatie zijn er tal van presentaties en demonstraties op het gebied van vrije tijd, zorg, ontspanning, ontmoeting en vrijwilligerswerk. Ook vinden er muziek- en dansoptredens plaats. Bezoekers van de beurs maken bovendien kans op gratis kaarten voor voorstellingen van het Zaantheater.

De seniorenbeurs is op initiatief van de wethouder voor Welzijn en Cultuur, Judith Schouten, tot stand gekomen en vindt dit jaar voor het eerst in Zaanstad op deze schaal plaats. Om tot een zo goed mogelijke samenstelling van de beurs te komen, zijn vertegenwoordigers van de Seniorenraad en de gezamenlijke bonden, de RSBO, vanaf het begin bij de opzet van het programma betrokken geweest.

De animo voor deelname aan de beurs bleek erg groot. 34 Instellingen verzorgen presentaties op het terrein van cultuur, dienstverlening, zorg, wonen, veiligheid, vervoer, vrijwilligerswerk, gemeente, reizen en recreatie, werken na pensionering, ziektekosten, sport en beweging, opleidingen, de euro, ouderenbonden, bankzaken, zorg- en medische voorzieningen en kunst.

Naast mondelinge en schriftelijke informatie is er ook de mogelijkheid voor een gratis gehoortest, kan men gratis proeven bij de maaltijdvoorziening, kunnen er videos worden bekijken, kan er kennis worden gemaakt met de computer en internet of kan men actief aan activiteiten deelnemen.

De volgende instellingen presenteren zich. In willekeurige volgorde: Bibliotheek Zaanstad, centrum voor de kunsten Fluxus, Thuiszorg , Personenalarmering SPAT, Maatschappelijke Dienstverlening, Maaltijdvoorziening, Telefonische Hulpdienst, het RIO, Evean Zorg, woningbouwvereniging ZVH, Woonzorg Nederland, Welsaen, Politie, Connexxion, Saenwonen, Vrijwilligerscentrale, Uitzendbureau 65+, PWZ Achmea, Reisburo Touring, Sportservice, Hovo opleidingen, samenwerkende ouderenbonden RSBO, Kunstcentrum, Humanitas, Zaanse Schilderskring, Zaans Museum, Verhoef hulpmiddelen, NIVON, Skivereniging, ING Bank, sportinstituut Kuin, gemeente Zaanstad, EHBO, ziekenomroep ZZBO en het Zaantheater.

Het programma ziet er als volgt uit

10.00 uur opening beurs door wethouder Judith Schouten 10.15 uur optreden Zaanse Big Band
11.15 uur Country Line Dance
12.00 uur Muziek Ensemble Ad Libitum
12.30 uur workshop Fluxus: dansen 55+
13.15 uur Verkade Dag Orkest
14.30 uur Turkse Dansgroep Alevitische Bektas Vereniging 15.45 uur gemengd zangkoor Daniel de Lange
16.15 uur Volksdansgroep Welsaen.

Doorlopend is er de mogelijkheid om

- Mee te doen aan een Triviant Spel voor Senioren
- Te bridgen, klaverjassen dammen en schaken
- Kennis te maken met de computer

- Presentaties van de bibliotheek te volgen
De beurs is geopend van 10.00 tot 17.00 uur, de toegang is gratis. Koffie, thee, frisdrank en broodjes zijn voor redelijke prijzen te koop. Connexxion zet die dag lage instapbussen in op de lijn 64/65 die bij het gemeentehuis aan de Bannehof stopt. Bij het gemeentehuis is voldoende parkeerruimte.

Deel: ' Seniorenbeurs in gemeentehuis Zaanstad '
Lees ook