Gemeente Breda

29-03-2002

Seniorenritten gaan weer van start

Op woensdag 5 juni 2002 gaan de seniorenritten weer van start. Oudere verkeersdeelnemers (50+) met rijbewijs en eigen auto kunnen zich dan laten toetsen op theoretische verkeersken-nis en de praktische rijvaardigheid. De afgelopen vijf jaar waren deze ritten een groot succes.
De seniorenritten worden gehouden op woensdag 5 juni van 08.30 - 12.15 uur of van 13.15 uur - 17.00 uur in sporthal De Drie Linden, Heisprong 15 in Prinsenbeek. De praktijkrit gebeurt in de eigen auto. Na afloop ontvangen de deelnemers een naslagwerk over alle wijzigingen in de wegenverkeerswet en een deelnamecertificaat.

Meer lichamelijke beperkingen hebben consequenties voor de rijstijl van de oudere verkeersdeelnemers. Daarnaast zijn er de laatste jaren nogal wat veranderingen geweest op het gebied van verkeersre-gels en borden. De seniorenritten zijn er dan ook op gericht om de veiligheid van de oudere verkeersdeelnemers meer te verhogen. De deelne-mers krijgen aan het eind van de cursus een advies over hoe de eigen veiligheid en daardoor ook de veiligheid van andere verkeersdeelne-mers verhoogd kan worden.

Een seniorenrit bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkrit inclusief nabespreking. Ook worden een gehoortest en een ogentest afgenomen. Alle onderdelen worden binnen één dagdeel (ochtend/middag) uitgevoerd. Deze toetsing gebeurt geheel op vrijwillige basis. De resultaten ervan hebben geen invloed op het rijbewijsbezit. De gezamenlijke rijscholen verzorgen de seniorenritten. De organisatie is in handen van de gemeente Breda in samenwerking met het SOB (Stichting Ouderenwerk Breda). De gemeente organiseert deze ritten in het kader van het actieve verkeersveiligheidsbe-leid.

Vanaf 2 april tot en met 29 april kunnen geïnteresseerden zich telefo-nisch bij het SOB opgeven (telefoon 076-5251532). Informatiefolders zijn verkrijgbaar bij de ouderen-steun-punten, de wijkbureaus van de Politie, bibliotheken, de meldpunten in de wijken, bij alle buurt- en gemeenschapshuizen of de balie voorlichting in de (deel)Stadskan-toren. De kosten hiervoor zijn e 11,50 per deelne-mer. Iedereen die in Breda woont en ouder is dan 50 jaar en bovendien in het bezit van rijbewijs en auto kan zich inschrijven.

Breda, 29 maart 2002

Deel: ' Seniorenritten Breda gaan weer van start '




Lees ook