senter

24 nov 1999.

senter coördineert projecten voor broeikasreductie roemenië

staatssecretaris gerrit ybema van economische zaken heeft met de roemeense minister van economische zaken berceanu afspraken gemaakt over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in roemenië. nederland en roemenië gaan werken volgens europese openbare aanbestedingsprocedures. europese bedrijven kunnen projecten voor het terugdringen van broeikasgassen in roemenië indienen bij senter.

nederland en roemenië vragen de inzenders van de beste vijf projecten hun plannen verder uit te werken. het project dat tegen de laagste kosten het grootste rendement voor de betrokken partijen oplevert, wordt uiteindelijk geselecteerd.

joint implementation

nederland doet al een aantal jaren ervaring op met joint implementation. ons land ondersteunt energieprojecten in midden- en oost-europa en mag de reducties die daaruit voortvloeien meetellen voor de eigen doelstelling. eind 1996 zijn in kyoto afspraken gemaakt over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. nederland wil de helft van zijn taakstelling realiseren in eigen land en de andere helft via maatregelen in het buitenland. die mogelijkheid is vastgelegd in het kyoto protocol.

in roemenië zijn inmiddels al vier proefprojecten gerealiseerd. twee andere zitten nog in de pijplijn.

Zoekwoorden:

Deel: ' Senter coördineert projecten broeikasreductie Roemenië '
Lees ook