Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Septembercirculaire gemeentefonds 2001

Een publicatie bij het onderwerp Financiële verhoudingen 18 september 2001
Op 18 september (Prinsjesdag) is de septembercirculaire 2001 voor het gemeentefonds verschenen. Deze bevat alle actuele informatie die van belang is voor de hoogte van de algemene uitkering aan de gemeenten voor de jaren 2001 en 2002. Vooral in het lopende jaar 2001 is de groei van het gemeentefonds aanzienlijk. Het accrespercentage voor 2001 wordt nu geraamd op 7,78%.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Septembercirculaire gemeentefonds 2001 '
Lees ook