Datum : 16/12/1999 SER: ouderen moet langer werken

(Volkskrant 16/12)

Werknemers moeten langer werken, in principe tot hun zestigste. De sollicitatieplicht voor werklozen boven 57,5 jaar moet om die reden weer geleidelijk worden ingevoerd. Ook moet die leeftijdsgrens langzaam omhoog. Dat adviseert de Sociaal Economische Raad aan het kabinet. Het advies, dat vrijdag wordt besproken, is bedoeld om de arbeidsdeelname van ouderen te vergroten. Zij moeten langer werken om de spanningen op de arbeidsmarkt te verlichten en de kosten van de vergrijzing te drukken, aldus de SER. Het advies is in lijn met de wens van het kabinet, dat wil dat in 203 meer dan de helft van de arbeidsgeschikte ouderen onder 60 jaar aan het werk is. Nu werkt nog geen derde van deze groep. Mensen zullen moeten wennen aan langer werken. Om zo n mentaliteitsverandering te bewerkstelligen, vindt de SER dat werken na je zestigste moet worden beloond. Ook een voorlichtingscampagne gericht op 40-plussers zal werknemers ervan moeten doordringen langer actief te zijn en beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt. Om ouderen te motiveren, dienen ze bij werving en selectie meer kans te krijgen. Ook moeten pensioenregelingen zo worden ingericht, dat zij geen belemmering vormen te blijven werken.

top

Deel: ' SER ouderen moet langer werken '
Lees ook