NATIONAAL COMITE 2003

SER rolt rode loper uit voor mensen met een arbeidshandicap


Den Haag - Op vrijdag 21 maart ontving Dr. H.H.F. Wijffels, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) en tevens bestuurslid van het Nationaal Comité Europees Jaar van mensen met een handicap, het eerste exemplaar van het boek 'De Rode Loper, de kracht van mensen met een arbeidshandicap'.

'De Rode Loper' omvat een twaalftal indringende en persoonlijke verhalen van mensen, die ondanks een ernstige en complexe beperking, ondanks vooroordelen en tegenwerking, uiteindelijk op eigen kracht een betaalde werkkring hebben weten te vinden.

Het initiatief voor deze uitgave is afkomstig van de Commissie Arbeidsgehandicapten & Werk., die hiermee het ideaal van een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is - dus ook mensen met beperkingen
-, dichterbij wil brengen.

2003: EUROPEES JAAR VAN MENSEN MET EEN HANDICAP

Het Nationaal Comité, dat vorm en invulling moet geven aan het Europese Jaar van mensen met een handicap, waartoe de Europese Unie 2003 heeft uitgeroepen, is van oordeel dat 'De Rode Loper' een substantiële bijdrage levert aan de zo broodnodige positieve beeldvorming rond mensen met een handicap of chronische ziekte. Het Comité steunt deze uitgave dan ook van harte.

VOLLE VERANTWOORDELIJKHEID
In reactie op de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek door Marieke de Jonge, een van de geïnterviewden, zegt de heer Wijffels dat werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de SER in het kader van de adviezen rond de WAO-problematiek nadrukkelijk hebben aangegeven hun verantwoordelijkheid te willen nemen als het gaat om integratie en reïntegratie van mensen met een functiebeperking op de arbeidsmarkt.
'Ik hoop en verwacht', aldus de heer Wijffels, 'dat ons advies ertoe zal leiden dat arbeidsorganisaties ook daadwerkelijk hun maatschappelijke verantwoordelijkeid ten volle zullen kunnen dragen, waarbij zij - na een hopelijk verstandige beslissing op dit punt in het kader van de huidige kabinetsformatie - niet langer gehinderd zullen worden door verouderde arbeidsongeschiktheidswetgeving zoals wij dat in dit huis noemen'.

De heer Wijffels geeft tenslotte aan van mening te zijn dat het aspect arbeid tot dusver nog betrekkelijk onderbelicht is gebleven in het Europees Jaar van mensen met een handicap.
Hij adviseert de Commissie Arbeidsgehandicapten & Werk dan ook bij haar verdere activiteiten gebruik te maken van de mogelijkheden die het Europese Jaar biedt.

EINDE PERSBERICHT

---

---

NOOT VOOR DE REDACTIE
'De Rode Loper - de kracht van mensen met een arbeidshandicap' Uitgave: SWP, Amsterdam. ISBN 90-6665-515-1. 160 pagina's. Prijs Euro 9,50.

Zoekwoorden:

Deel: ' SER rolt rode loper uit voor mensen met een arbeidshandicap '
Lees ook