SER


15 januari 1999

DAGELIJKS BESTUUR SER STELT COMMISSIE RUIMTELIJKE INRICHTING EN BEREIKBAARHEID IN

Het dagelijks bestuur van de SER heeft vandaag besloten tot de instelling van een vaste Commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid (RIB). Aanleiding hiervoor is de wens te komen tot een samenhangende en doelmatige advisering over de sociaal-economische aspecten van de ruimtelijke inrichting van ons land, zulks in aansluiting op reeds lopende advieswerkzaamheden. Dat is nodig, gezien de aanzienlijke opgaven waarvoor het ruimtelijk beleid staat om invulling te geven aan hoge ambities die we in ons land koesteren ten aanzien van woon-, werk- en (natuurlijke) leefomgeving van huidige en toekomstige generaties.

In de Commissie RIB zitten zowel werkgevers en werknemers als onafhankelijke deskundigen op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. De commissie zal zich dit jaar gaan buigen over de volgende adviesaanvragen: Nota Ruimtelijk-economisch beleid 2000-2006, Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, Structuurschema Verkeer en Vervoer III (Nationaal Verkeer en Vervoer Plan) en de Nota Wonen in de 21e eeuw.

Deel: ' SER stelt Commissie Ruimtelijke Inrichting in '
Lees ook