SER


2 februari 2000

SER-voorzitter Wijffels opent SER-scriptieservice op www.ser.nl

Op www.ser.nl kunnen studenten aan universiteiten en hogescholen die voor hun studie een scriptie moeten schrijven, voortaan gebruik maken van de SER-scriptieservice. Met deze voorziening kunnen studenten 24 uur per dag op zoek gaan naar een scriptieonderwerp of kunnen ze een scriptieonderwerp uitdiepen. De SER-scriptieservice is gisteren officieel geopend door SER-voorzitter Wijffels.

De scriptieservice is opgezet ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de SER. De achterliggende gedachte is de brede kennis die in SER-adviezen opgeslagen ligt, beter toegankelijk te maken voor studenten aan het wetenschappelijk of hoger onderwijs. Hierbij ligt het voor de hand van het internet gebruik te maken, omdat studenten voor hun studie steeds vaker voor hun studie het net afgrazen.

Bij de service draait het allemaal om de bronnen uit SER-adviezen. Voor een SER-advies worden veel bronnen geraadpleegd, zoals wetenschappelijke studies, notas adviezen en tijdschriftartikelen. In de SER-adviezen zijn die bronnen als voetnoten opgenomen. Handig voor wie een SER-advies leest, maar omdat het overzicht ontbreekt minder handig voor wie juist in die bronnen zelf is geïnteresseerd. De scriptieservice komt aan dit probleem tegemoet, vooral omdat de bronnen anders zijn gerangschikt.

Een zeer goed initiatief, zo oordeelde prof.dr. F. Leijnse, voorzitter van de HBO-raad én SER-kroonlid, bij de opening over de scriptieservice. Volgens hem past de service in een nieuwe ontwikkeling waarbij maatschappelijke organisaties goed gestructureerde informatie via internet toegankelijk maken omdat ze dat als hun taak zien. Die ontwikkeling betekent wel, aldus Leijnse, dat studenten steeds meer informatie van buiten de school halen. Je kan in de kennisoverdracht van onderwijsinstellingen aan studenten zelfs spreken van een toenemende mate van "ontscholing". Volgens Leijnse zullen onderwijsinstellingen zich hierdoor nog sterker op hun kerntaken moeten oriënteren.

Een promotiecampagne op hogescholen en universiteiten brengt de SER-scriptieservice onder de aandacht van studenten en scriptiebegeleiders. Een prijsvraag voor de beste scriptie vormt onderdeel van de promotiecampagne.

Deel: ' SER-voorzitter opent SER-scriptieservice op www.ser.nl '
Lees ook