Ingezonden persbericht


Persbericht: SERC wordt onderdeel van CIBIT

Krachtenbundeling op het vlak van ICT architectuur en softwarekwaliteit

Utrecht, 24 februari 2003. CIBIT Adviseurs | Opleiders heeft de overname van SERC afgerond. Door deze krachtenbundeling versterkt CIBIT haar positie als leidende adviseur op het vlak van ICT architectuur en softwarekwaliteit. Na de overname heeft CIBIT ruim zestig medewerkers. CIBIT en SERC zijn beide eind jaren tachtig opgericht als kenniscentrum op het gebied van ~kennis & ICT⤮. CIBIT is als adviseur en opleider actief op het vlak van ICT architectuur, portals en kennismanagement. SERC onderscheidt zich met advies op het gebied van software engineering en software kwaliteit.
Onafhankelijkheid gewaarborgd

De dienstverlening van de nieuwe combinatie wordt gekenmerkt door een hoog kennis- en kwaliteitsniveau. Daarbij blijft SERC als zelfstandig label bestaan zodat de commerciële onafhankelijkheid gewaarborgd blijft. Directeur Johan den Biggelaar: ~Fusies tussen de grote management adviesbureaus en ICT dienstverleners leiden tot een groeiende vraag naar expertmatig, onafhankelijk advies. De gebundelde kennis van CIBIT en SERC biedt dit advies in het hele spectrum van ICT architectuur en software engineering⤮.

De autonome groei van de adviesactiviteiten van CIBIT bedroeg in de afgelopen twee jaar zo⤮n 35%. De nieuwe combinatie verwacht ook dit jaar deze groei te continueren.

Dienstenaanbod
Het dienstenaanbod bestaat onder andere uit ICT management consultancy, inzet van (interim) ICT architecten, financiële waardering van ROI op ICT investeringen, ontwerp en realisatie van (enterprise) portals, onafhankelijk onderzoek in de vorm van audits en reviews, oplossen van re-engineering en migratievraagstukken, opzetten en begeleiden van verbeter- en verandertrajecten en een breed palet (maatwerk) opleidingen.

Zie voor meer informatie over beide organisaties: www.cibit.nl en www.serc.nl.

Deel: ' SERC wordt onderdeel van CIBIT '
Lees ook