CDA

Van Vroonhoven: Serieus werk maken van uitzettingsbeleid

Tweede Kamerlid Nicolien van Vroonhoven is niet verbaasd over de voorlopige uitkomsten van het onderzoek van prof. Engbersen naar criminaliteit onder illegalen. "Illegalen hebben hier immers niets meer te verliezen". Engbersen verwacht dat door een streng(er) vreemdelingenbeleid de criminaliteit onder illegalen zal toenemen. Hij acht een gedeeltelijk pardon en een voortvarender uitzetbeleid noodzakelijk om het tij te keren.

Nicolien van Vroonhoven kan zich vinden in de aanbeveling aan het nieuwe kabinet om een voortvarend uitzetbeleid te gaan voeren. Van Vroonhoven: "De overheid heeft een actieve verantwoordelijkheid wat betreft het aanpakken en uitzetten van criminele illegalen, vooral draaideurcriminelen. Deze groep moet harder worden aangepakt."

"Daarnaast moet illegalen duidelijk worden gemaakt dat zij in Nederland geen toekomst hebben, dat zij hier niets meer te zoeken hebben. Wij als CDA zijn om die reden ook tegen een generaal pardon voor illegalen. Dat is een verkeerd signaal. Dat heeft een aanzuigende werking."

"Ik ben het wel eens met prof. Engbersen, dat er geen symboolbeleid moet worden gevoerd. Dat betekent dat serieus en gedegen werk meot worden gemaakt van uitzettingen. Dat kan onder meer via ons buitenlands beleid, onze contacten met buitenlandse regeringen en organisaties als de UNHCR mogelijk moeten worden gemaakt", aldus Van Vroonhoven.

Zoekwoorden:

Deel: ' Serieus werk maken van uitzettingsbeleid '
Lees ook