EPN

Manifest: Met ICT meer rendement van onderwijsinvesteringen

Serieuze aanpak ICT-onderwijs in regeerakkoord bepleit

Persbericht Ict op School, EPN en Kennisnet

Den Haag, 19 februari 2003 - Het investeringsniveau op het vlak van ICT in het onderwijs is te laag om de kwaliteit van het reguliere onderwijs te handhaven en leerlingen goed voor te bereiden op de informatiesamenleving. Wat betreft de besteding van de beschikbare gelden zijn creatieve en onorthodoxe maatregelen nodig om verdere daling van het huidige onderwijsniveau te voorkomen.

Daarom doen drie organisaties die in het onderwijs actief zijn, voorstellen voor het nieuwe regeerakkoord om de inzet van ICT in het onderwijs serieus te nemen. Deze drie organisaties: Ict op School, EPN Platform voor de Informatiesamenleving en Kennisnet hebben een manifest opgesteld. Het manifest is meeondertekend door Felix Cohen (algemeen directeur Consumentenbond), Jaques Schraven (voorzitter VNO-NCW), Wim Deetman (voorzitter EPN) en Lodewijk de Waal (voorzitter FNV). De ondertekenaars zijn van mening dat een gerichte inzet van ICT de belangrijke problemen binnen het onderwijs helpt oplossen. Het manifest schetst welke middelen en maatregelen nodig zijn en welke randvoorwaarden vervuld moeten worden. De ondertekenaars roepen betrokken partijen op hun mening over het manifest te geven en eigen opvattingen en oplossingen aan te dragen. De reacties zullen woensdag 26 maart 2003 op het congres ICT en de succesvolle school gebundeld aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden gepresenteerd.

Lees het manifest op:
www.ictopschool.net
www.epn.net
www.kennisnet.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Serieuze aanpak ICT-onderwijs in regeerakkoord bepleit '
Lees ook