LTO Nederland

Speciale service voor glastuinders die samen iets willen ondernemen

'Goede partner vinden is niet makkelijk'

Donderdag 12 juli 2001 - "Veel ondernemers zijn er in hun hoofd mee bezig", zegt WLTO-adviseur Hans Verweij. "Maar een goede partner vinden is niet makkelijk." Samen met collega's Job Kuyvenhoven en Gerben Splinter stelde hij de Samenwerkingswijzer samen, aan de hand waarvan bedrijfsadviseurs een gedegen adviestraject kunnen doorlopen.

Glastuinders die overwegen een samenwerkingsverband te starten met een collega-tuinder kunnen sinds kort via hun LTO-adviesgroep gebruik maken van een speciale service. De samenwerkingswijzer die adviseurs gebruiken maakt het mogelijk om op stelselmatige wijze de voors en tegens van een samenwerking te onderzoeken. Het nieuwe product is ontworpen door een groep studenten van de Open Universiteit in opdracht van WLTO Advies en wordt nu door alle regionale adviesgroepen binnen LTO-verband gebruikt. De Samenwerkingswijzer wordt gebruikt binnen de dienst GreenBusiness Partners die inmiddels een ruim bestand hebben opgebouwd van ondernemers die interesse hebben in diverse vormen van samenwerking.
Het is volgens Verweij een onderwerp dat al langer speelt in de glastuinbouw. Door de schaalvergroting worden bedrijven vaak te groot om als eenmansbedrijf te worden gerund en dat ondernemers taken onderling willen verdelen. Ook geeft de maatschappelijke ontwikkeling aan dat veel ondernemers meer tijd willen besteden buiten het bedrijf, bijvoorbeeld om voeling te houden met de markt. Toenemende specialisatie in taken maakt het dat op steeds meer bedrijven verschillende mensen afzonderlijke managementtaken op zich nemen. "Al deze ontwikkelingen maken het dat men meer op zoek gaat naar samenwerkingsverbanden, hetzij als partner/ondernemers of zelfs met werknemers. Daar moeten dan goede heldere afspraken over worden gemaakt en uiteraard moet het klikken tussen de partijen."

Eerste peiling
Een eerste peiling onder circa vijfduizend tuinders leverde circa driehonderd eerste reacties op. Die kwamen uit het hele land en deels ook uit het buitenland. De eerste samenwerkingsgesprekken zijn inmiddels in gang gezet. Deze gesprekken worden gevoerd onder begeleiding van een adviseur. Grofweg gezegd bestaat het onderzoek uit het opstellen van een persoonlijk profiel van beide partijen en een opzet van een businessplan. "Vooral dat eerste is voor veel tuinders erg wennen, ook omdat er best persoonlijke dingen aan bod komen." In veel gevallen wordt aan de deelnemende partijen eerst de ruwe opzet voorgelegd van het samenwerkingsonderzoek en kunnen ze zelf aangeven wat wel en wat geen onderdeel moet uitmaken van het onderzoekstraject. Potentiële partners die elkaar persoonlijk al goed kennen, zullen bijvoorbeeld sneller door het persoonlijke profiel lopen, maar meer tijd besteden aan het opzetten van het businessplan. Naast de adviesuren berekent Green Business Partners bij een succesvolle bemiddeling een bemiddelingsfee. Inmiddels lopen verschillende serieuze match-trajecten en wordt gewerkt aan de uitbouw van een netwerk aan contacten.

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: westweek@wlto.nl

(Auteur: Redactie Westweek)

Deel: ' Service voor glastuinders die samen iets willen ondernemen '
Lees ook