STUURGR. EXP. VOLKSHUISVESTING

Kansrijk met Kanswijk

Rotterdam, 16 juli 2001

Kansrijk met Kanswijk
SEV-congres over stedelijke vernieuwing

Op 6 september 2001 organiseert de SEV in de RAI in Amsterdam het SEV-congres Kansrijk met Kanswijk. Dit congres over de dagelijkse praktijk van de stedelijke vernieuwing is een must voor investeerders in de vernieuwingsopgave en partijen die staan voor deze opgave, zoals woningcorporaties, gemeenten en ontwikkelaars.

De honger naar informatie en ervaringsfeiten over stedelijke vernieuwing is groot. De doelstelling van het congres is het bieden van handvatten aan de bezoekers. Vragen die aan bod zullen komen, zijn: hoe kan invulling worden gegeven aan de stedelijke vernieuwing en hoe kan integraal worden gewerkt? De insteek zal zijn het zoeken naar een juiste balans tussen een top-down en bottom-up benadering. Het congres bestaat uit kennisoverdracht uit experimenten en nog verder uit te werken innovaties. De bezoeker zal worden geprikkeld actief mee te denken. 's Middags kan een keuze worden gemaakt uit verschillende workshops, waaronder bewonersinbreng en een excursie naar de Bijlmermeer.

In het plenaire ochtendprogramma zal staatssecretaris Remkes het eerste exemplaar van het tweede deel van het boek Herwonnen Schoonheid in ontvangst nemen. Dit is een prachtig geïllustreerd boek met drie voorbeelden van vormgeving in naoorlogse herontwikkelingswijken. De projectbeschrijvingen van Triniteit in Terneuzen, Dura-Coignet in Hoogvliet en Grote U, Kleine U in Amsterdam worden afgewisseld met prikkelende columns. Deze serie van twee boeken is verplichte kost voor alle opdrachtgevers en vormgevers in de stedelijke vernieuwing.

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) is een onafhankelijke stichting voor innovaties op het terrein van bouwen en wonen. Het uiteindelijk doel is mensen beter te laten wonen. Stedelijke Vernieuwing is een belangrijk programma binnen de activiteiten van de SEV. Daarom ontwikkelt en toont de SEV wat met woongebouwen uit de jaren 50 en 60 in fysieke zin mogelijk is; zet de SEV tools op die het ingewikkelde herontwikkelingsproces ondersteunen en laat de SEV met voorbeeldplannen zien wat anderen realiseren in het land. De SEV-kennisbank 'Stedelijke Vernieuwing' zit boordevol actuele kennis, cases en voorbeeldprojecten in de vorm van talloze toegankelijke publicaties, zoals Herwonnen Schoonheid, Woonwerkwoningen, Optoppen en Uitplinten.

Deel: ' SEV-congres over stedelijke vernieuwing in RAI in Amsterdam '
Lees ook