Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

29 mei 2002

IFD Projectbezoek
Flexibele Huisvesting
30-05-2002 Winterswijk

type Excursie
plaats Winterswijk
aanvang 13.30
eindtijd 17.00

Woningcorporatie De Woonplaats houdt zich op landelijk niveau bezig met huisvesting en richt zich daarbij, behalve op de `traditionele doelgroepen` ook op bijzondere doelgroepen, als gehandicapten en ouderen. Vanuit dit oogpunt heeft De Woonplaats ook oog voor de huisvestingsproblematiek van asielzoekers. In de vorm van flexibel bouwen wordt hiervoor een oplossing geboden, zonder daarbij de langere termijn uit het oog te verliezen: verschillende permanente woningtypen, van variabele grootte en met een flexibele indeling, zijn in een normale woonwijk gebouwd. De woningen zijn op termijn om te bouwen tot gewone eengezinswoningen of appartementen. Er is dus nadrukkelijk gekozen om huisvesting te bouwen die niet weggestopt bij een industrieterrein staat en die vanwege de tijdelijkheid extra duur is. Er is nu bebouwing neergezet die aangepast kan worden aan de vraag en daardoor juist bijzonder rendabel is.

Architect Paul Lindeman heeft het huisvestingprogramma van het COA (Centrale Opvang Asielzoekers) als basis gehanteerd voor een wijk van 80 woningen. Deze zijn echter aanzienlijk ruimer dan de maten die het COA doorgaans hanteert. De flexibiliteit van de woningen, die in geschakelde vorm in blokjes van vier rond een hofje zijn gesitueerd, zit met name in de mogelijkheid tot het horizontaal of verticaal combineren van ruimtes. Flexibiliteit wordt bovendien bevorderd doordat de installaties voor verwarming en ventilatie in een dakopbouw geplaatst zijn en kanalen in plafonds in de middenzone zijn ondergebracht. In combinatie met een hoge mate van prefabricage ontstaat in Winterswijk een bijzonder IFD-project, dat z`n waarde blijvend zal bewijzen.

Het programma in Winterswijk duurt van 13.30 tot ongeveer 17.00 uur. Deelname is gratis.
beschikbaarheid plaatsen beschikbaar

Stuur mij een uitnodiging

Deel: ' SEV - Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting '
Lees ook