Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

De komende weken houdt de SEV u op deze pagina op de hoogte van haar plannen voor deelname aan de BouwRAI 2000, die van 11 t/m 14 april plaatsvindt in de RAI in Amsterdam. De SEV is op de BouwRAI te vinden op stand P806.

SEV wil op de BouwRAI inspireren en prikkelen

Experimenten en voorbeeldprojecten op de SEV-stand

Innovaties in de Nederlandse woonwereld op gang brengen én op de voet volgen. Dat is in een notendop waar de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) zich mee bezighoudt. Op de BouwRAI 2000 toont de SEV haar volledige scala aan activiteiten: van duurzaam bouwen tot de herontwikkeling van naoorlogse wijken. Ook de Voorbeeldprojecten Intensief Ruimtegebruik en de Demonstratieprojecten Industrieel Flexibel en Demontabel Bouwen, waarvoor een nieuwe wervingsronde van start gaat, zijn op de stand te vinden.

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting voert - in opdracht van onder meer de ministeries van VROM en VWS - experimenten uit op het gebied van bouwen en wonen. Daarvoor wordt steeds samengewerkt met professionals uit de praktijk. Neem bijvoorbeeld het onderwerp herontwikkeling. In 1999 schreef de SEV een prijsvraag uit waar woningcorporaties, ontwikkelaars etc. aan konden deelnemen. Er werden inspirerende herontwikkelingsplannen gezocht. De plannen die werden uitverkoren krijgen financiële steun en worden op de voet gevolgd. Op de BouwRAI zijn de plannen te zien en wordt een boek gepresenteerd.

Van duurzaam bouwen tot royaal wonen
Met de stand op de BouwRAI wil de SEV iedereen die mogelijk partner in een experiment kan zijn, inspireren en prikkelen. Naast herontwikkeling komen op de stand vertrouwde onderwerpen als duurzaam bouwen aan bod, maar bijvoorbeeld ook het nieuwere 'royaal wonen'. In het dubo-gedeelte van de stand is onder meer de afsluitende tentoonstelling van de Voorbeeldprojecten Duurzaam en Energiezuinig Bouwen te zien. Het onderwerp royaal wonen is ontstaan vanuit de steeds luidere roep van consumenten om ruimere woningen. Op de BouwRAI worden bezoekers opgeroepen mee te denken over manieren waarop ruimer gebouwd kan worden tegen geringe meerkosten.

Werving voorbeeld- en demonstratieprojecten
Naast experimenten werft de SEV ook regelmatig voorbeeld- en demonstratieprojecten. Zo worden op het moment 49 Voorbeeldprojecten Intensief Ruimtegebruik (StIR) en 25 demonstratieprojecten Industrieel Flexibel en Demontabel (IFD) Bouwen begeleid en gevolgd. Al deze projecten zijn op de stand te zien. Voor zowel StIR als IFD worden in 2000 weer nieuwe projecten geworven. Op de SEV-stand organiseren beide programma's een spreekuur voor geïnteresseerden. Iedereen die overweegt een plan in te dienen kan zijn vragen in een persoonlijk consult voorleggen aan een deskundige.

Nieuwe woonproducten in dienst van de consument Dat consumentgericht bouwen ook voor de SEV een belangrijk thema is, is te zien aan twee nieuwe producten die op de stand gepresenteerd worden: de WoonWijzerWizzard en Woonkeur. Met het kwaliteitsmerk 'Woonkeur' wordt een aantal eisenpakketten, waaronder het Politiekeurmerk Veilig Wonen en het Seniorenlabel, voor het eerst in één keurmerk samengebracht. De andere noviteit, het computerprogramma 'WoonWijzerWizzard' maakt het professionele woningaanbieders mogelijk bij elke woning een op maat gemaakte woonhandleiding te leveren.

Vragen of opmerkingen over de SEV-deelname aan de BouwRAI? Reageren kan per e-mail: communicatie@sev.nl.

Deel: ' SEV wil op de BouwRAI inspireren en prikkelen '
Lees ook