MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW:SG Gerritse (SZW) betreurt conflict over telewerken AI

SG Gerritse (SZW) betreurt conflict over telewerken AI

Secretaris-generaal R. Gerritse van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreurt de opstelling van de bonden in het overleg over de vergoeding voor telewerkers bij de Arbeidsinspectie. Gerritse meent dat er een redelijk voorstel op tafel ligt.

De Arbeidsinspectie is bezig telewerken in te voeren. De medewerkers doen daaraan op vrijwillige basis mee. Voor de mensen die meedoen heeft SZW thuis een werkplek ingericht. Alle kosten daarvoor (computer, aparte ISDN-telefoonlijn, (zonodig) meubilair, enz.) worden door het departement gedragen. Daarnaast wordt een vergoeding voorgesteld voor bijkomende kosten van 60 gulden per maand. Dit bedrag is gebaseerd op gegevens over gemiddelde huur, woonruimte en ruimte die nodig is voor een arbo-verantwoorde werkplek. Bovendien is er rekening mee gehouden dat de ruimte gemiddeld tien uur per week voor het werk wordt gebruikt.
De bonden vonden dit bod onacceptabel en eisten f 168 per maand.
De SG heeft aangeboden gezamenlijk met de bonden advies te vragen aan de advies- en arbitragecommissie over de redelijkheid van de argumenten die zijn gehanteerd bij het berekenen van de hoogte van de vergoeding in zijn voorstel en in dat van de bonden. De SG heeft de bonden gevraagd publicatie van de lijst met namen van de inspecteurs die hebben geprotesteerd achterwege te laten, om de arbeidsverhoudingen binnen de Arbeidsinspectie niet onnodig onder druk te laten komen.

SG Gerritse neemt afstand van de aantekening van de bonden dat de kans zou bestaan dat er achterstanden ontstaan in het opstellen van inspectierapporten en dat inspecties te laat plaatsvinden. Op dit moment is er namelijk nog geen enkele werkplek in de kantoren van de AI opgeheven. Pas als er een definitieve regeling voor telewerken is, moeten de medewerkers aangeven of zij definitief kiezen voor telewerken of niet. Aan de hand daarvan zal bekeken worden hoeveel werkplekken op de kantoren kunnen verdwijnen.


13 mrt 00 17:42

Zoekwoorden:

Deel: ' SG Gerritse (SZW) betreurt conflict over telewerken AI '
Lees ook