SGI versnelt reorganisatieproces

“De afgelopen anderhalf jaar hebben we onze bedrijfsdoelen uitgekristalliseerd en onze activiteiten gestroomlijnd,” verklaarde Rick Belluzo, president en CEO van SGI. “De groei en winst over het laatste kwartaal illustreren dat we op de juiste koers zitten. De volgende stap is het beschikbaar stellen van enkele belangrijke bedrijfseigen technologieën aan mainstream-markten, wat ons inziens de beste manier is om de leidende positie van SGI meer draagvlak te geven en de belangen van onze aandeelhouders te waarborgen. De aankondigingen die we nu en de komende maanden zullen doen brengen ons op één lijn met andere toonaangevende ondernemingen, bevorderen de assimilatie van onze technologieën in belangrijke opkomende markten en dragen bij aan hogere operationele efficiency.”

SGI zet in het kader van deze aankondiging de volgende stappen:

* Oprichting van een aparte werkmaatschappij voor de SGI Visual Workstation-lijn voor het Windows NT-platform. SGI heeft een principe-akkoord gesloten met een andere computerleverancier voor oprichting van een joint venture, gericht op verdere ontwikkeling en distributie van deze productlijn. De definitieve voorwaarden van dit akkoord moeten nog worden afgerond. * Oprichting van een werkmaatschappij voor SGI’s Cray-producten en toekomstige vector-georiënteerde producten. SGI is in bespreking met potentiële partners om deze activiteiten verder vorm te geven en de huidige ontwikkelingsplannen voor vector-producten te bundelen met de nieuwe generatie SGI-servers op basis van de ccNUMA-architectuur. * SGI maakte ook bijzonderheden bekend over de eerder geannonceerde alliantie met NVIDIA Corporation. Beide bedrijven zullen gaan samenwerken aan een nieuwe generatie grafische producten, waarbij een ontwerpteam van SGI zal overgaan naar NVIDIA. Op deze manier kan SGI haar leidende rol in de high-end grafische markt verder versterken en gelijktijdig haar voordeel doen met de technologische en procesmatige ontwikkelingen op de mainstream-markten voor grafische chips (ASICs). * Oprichting van een werkmaatschappij gericht op de snel ontwikkelende markt voor breedband Internet-systemen. * Het volgens plan onderbrengen van SGI’s MediaBase media-streamingapplicatie, inclusief ontwikkelteam en technologie, in een nieuw opgerichte onderneming. SGI zal hierin een aanzienlijk minderheidsbelang krijgen. * Het aangaan van een strategische samenwerking met VERITAS Software Corporation voor uitbreiding en verdere ontwikkeling van de systeemsoftware (zoals het bestandssysteem) voor de IRIX- en Linux-platforms. * Vorming van een alliantie met NEC Corporation voor de distributie van high-performance systemen op de Japanse markt. Verdere bijzonderheden over deze overeenkomst zullen op 19 augustus in Tokio bekend worden gemaakt.

“Met deze nieuwe strategische keuzes leggen we meer accent op nieuwe Internet-ontwikkelingen,” verklaarde Belluzzo. “De opkomst van breedband-Internet in de komende jaren en de groei van Linux en andere open technologieën creëren enorme kansen voor SGI. Wij beschikken immers over uitgebreide en toonaangevende expertise in computer-architecturen op basis van hoge bandbreedtes en over een uitgebreid netwerk met content-leveranciers. We zullen dan ook veel resources toewijzen aan deze ontwikkeling.

“Het SGI dat uit deze allianties naar voren komt zal wat kleiner zijn dat nu het geval is, maar is dynamisch gericht op de technologieën en markten waar we de meeste toegevoegde waarde leveren. We zullen straks sneller en slagvaardiger kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen en meer voorzieningen vrijmaken om onze belangrijkste gebruikers te bedienen. We zijn met onmiddellijke ingang onvoorwaardelijk gericht op groei en winstgevendheid,” aldus Belluzzo.

Als gevolg van deze allianties en de daarmee gepaard gaande verminderde inspanningen op het vlak van marketing, verkoop en administratieve ondersteuning zullen er wereldwijd 1000 tot 1500 SGI-medewerkers overbodig worden. Overdracht van activiteiten naar business-partners zal ook tot afvloeiing van personeel leiden.

privacy policy | feedback Copyright © 1999 Silicon Graphics, Inc. All rights| Trademark reserved. Information

Deel: ' SGI versnelt reorganisatieproces '
Lees ook