SGP: gemeente Staphorst baas over eigen website

De gemeente Staphorst heeft informatie over o.a. het aanbieden van abortus verwijderd van de site van het lokale Centrum voor Jeugd en Gezin. Hierover is veel ophef ontstaan. De SGP dringt er in vragen aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op aan gemeenten de ruimte te laten zélf te bepalen welke informatie op de lokale website komt te staan.

Schriftelijke vragen Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van VWS over lokale websites Centrum Jeugd en Gezin 17 januari 2012

1. Bent u bekend met het bericht 'Staphorst censureert abortusinformatie CJG'

2. Welke relatie heeft Stichting opvoeding tot de Rijksoverheid? Is er sprake van subsidie naast de afdrachten van de aangesloten gemeenten?

3. Welke opdracht heeft Stichting opvoeding?

4. Deelt u de mening dat het wenselijk is dat gemeenten eigen keuzes kunnen maken met betrekking tot de informatie die door Stichting opvoeding wordt aangereikt? Hoe is de opvatting van Stichting opvoeding te verenigen met uw beleid waarin gemeenten vrijheid hebben bij het inrichten van het Centrum voor Jeugd en Gezin?

5. Bent u bereid in overleg te treden met Stichting opvoeding ten einde een model voor de website te bewerkstelligen waarin zowel sprake is van herkenbaarheid en gevalideerde informatie als beleidsvrijheid voor gemeentelijke invulling?

Deel: ' SGP gemeente Staphorst baas over eigen website '
Lees ook