SGP: grootmoefti veroordelen

Nederland moet internationaal het voortouw nemen bij het veroordelen van de oproep van de Saoedische grootmoefti om alle christelijke kerken op het Arabisch schiereiland te vernietigen. Dat stelt SGP-voorman Kees van der Staaij in vragen aan minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken.

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van

Buitenlandse Zaken over de oproep van de grootmoefti van Saoedi Arabië dat alle

kerken in de regio vernietigd moeten worden

- Heeft u kennis genomen van de oproep (fatwa) van de grootmoefti van Saoedi

Arabië sjeik Abdul Aziz bin Abdulah om alle kerken in de regio te vernietigen?

Hoe beoordeelt u deze oproep en welke actie heeft u naar aanleiding hiervan

ondernomen?

- Welk gezag onder moslims heeft deze grootmoefti in Saoedi Arabië? Kan hij

inderdaad worden beschouwd als één van de meest invloedrijke leiders in de

moslimwereld? Welke consequenties kunnen zijn uitspraken hebben in de regio,

maar ook daarbuiten, in het bijzonder voor kerken en christenen?

- Hoe is hierop gereageerd door de politieke machthebbers in Saoedi Arabië?

Hebben zij deze uitspraken veroordeeld?

- Hoe is hierop tot nu toe gereageerd door politieke leiders in de

internationale gemeenschap en in het bijzonder vanuit de EU?

- Bent u bereid om deze uitspraken zo krachtig mogelijk te veroordelen en

hiertoe ook op te roepen bij uw collega's in Europees verband?

- Bent u bereid om ? zoveel mogelijk in internationaal verband ? deze

uitspraken te bespreken met de politieke machthebbers in Saoedi Arabië en hen

dringend verzoeken om deze uitspraken te veroordelen en er afstand van te

nemen? Op welke wijze en wanneer wilt u dit doen?

Zoekwoorden:

Deel: ' SGP grootmoefti veroordelen '


Lees ook