STICHTING HOUT EN MEUBEL

SH&M scoort uitstekend bij leerlingen beroepsonderwijs

PERSBERICHT

Woerden, 12 oktober 2001

SH&M scoort uitstekend bij leerlingen beroepsonderwijs

Uit een onderzoek van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) blijkt dat leerlingen in het beroepsonderwijs zeer goed te spreken zijn over SH&M, het landelijk orgaan beroepsonderwijs voor de hout- en meubelbranche.

Aanleiding voor dit onderzoek vormden de vele ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs in de afgelopen jaren. Zowel bij de scholen op het gebied van organisatie, communicatie, ed. als extern op terreinen als beroepspraktijkvorming en veiligheid. JOB stelde zich de vraag hoe de deelnemers de kwaliteit van deze ontwikkelingen ervaren.
Bijna 60.000 jongeren hebben de vragenlijst ingevuld. JOB hoopt met de uitkomsten van dit onderzoek een stevige impuls te geven aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsomgeving.

De SH&M resultaten
Enkele thema's van het onderzoek hadden direct betrekking op de landelijke organen beroepsonderwijs. In de ranglijst van 20 van die organisaties komt de SH&M heel goed naar voren. Zo belandde SH&M vijf keer op de eerste plaats bij de deelaspecten die te maken hebben met het 'leren in de praktijk'. Het gaat dan specifiek om: de mate waarin de docenten in de opleiding praktijkgericht; zijn; de mate van praktijkgerichtheid op de praktijkplaats; de mate waarin de toetsen aansluiten op de praktijk; de mate waarop de leerling in de praktijk door de leermeester wordt begeleid; de mate waarin de leerling in het dagonderwijs (bol-traject) tevreden is over de stage bij het leerbedrijf.
Bij de vraag of het lesmateriaal aansluit bij de praktijk, en de vraag naar de tevredenheid over 'gebouw en omgeving' kreeg SH&M de tweede plaats toegewezen.
De deelnemers keurden SH&M een derde plaats waardig waar het de informatievoorziening over de opleiding betreft. Wat lager in rang, maar toch nog goed voor de zevende plaats, als het gaat om begeleiding van de bol-leerling op een stageplek en de tevredenheid ten aanzien van de werkplek.

Ondanks de geweldige resultaten is SH&M niet van plan naast haar schoenen te gaan lopen of lui achterover te gaan leunen. Uit de resultaten blijkt ook dat er nog genoeg te doen valt.

Een exemplaar van het onderzoeksrapport is telefonisch aan te vragen bij de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs: telefoon 020 - 330 26 14


-Einde bericht-

Zoekwoorden:

Deel: ' SH&M scoort uitstekend bij leerlingen beroepsonderwijs '
Lees ook