15-12-1999

"Doelstellingen in 1999 gerealiseerd"

LONDEN - Op twee ontmoetingen met fondsmanagers en financiele analisten in Londen en New York hebben Mark Moody-Stuart en Maarten van den Bergh, respectievelijk de voorzitter en vice-voorzitter van de Groepsdirectie, medio december benadrukt dat de Koninklijke/Shell Groep alle doelstellingen voor 1999 heeft gerealiseerd.

Mark Moody-Stuart: "Afgelopen december hebben we drie kerndoelstellingen geformuleerd: kostenreductie; investeringsbeperkingen en portfolioversterking. Ik kan u nu vertellen dat we voorlopen op deze doelstellingen.

Bijvoorbeeld hebben we beter dan verwacht gepresteerd met kostenbesparingen, inclusief die in exploratie, van dit jaar $1,8 miljard. We denken nu dat $4 miljard per 2001 haalbaar is. We hebben ook de kapitaalbestedingen gekortwiekt van $15,7 miljard in 1998 tot nu $10 miljard. En we hebben rationaliseringen in onze portfolio aangekondigd ter grootte van $12 miljard, waarvan $8 miljard al is gerealiseerd of afgesproken."
En verder zei de voorzitter van de Groepsdirectie: "Mijn boodschap vorig jaar was noodzakelijkerwijs een harde. Vandaag kunnen we met enige tevredenheid vaststellen dat de doelstellingen zijn gehaald en de uitdagingen zijn beantwoord. De verdere uitdaging nu is om het momentum vast te houden. Het gaat echt allemaal om presteren, presteren, presteren."

Een samenvatting van de resultaten over 1999:
* Shell heeft z'n doelstellingen voor 1999 gerealiseerd.
* De nu aangekondigde versterking van de portfolio omvatte zo'n $12 miljard aan activa, waarvan al ongeveer $8 miljard is gerealiseerd of aangekondigd.

* De rationalisatie van de chemieportfolio ligt op schema met $4,4 miljard gerealiseerd of aangekondigd.
* De (voor portfolio-veranderingen gecorrigeerde) olie- en gasproductie groeien met 6,5% per jaar.
* De (voor portfolio-veranderingen gecorrigeerde) volumegroei in chemie bedraagt 6% per jaar.
* De investeringsdiscipline blijft gehandhaafd, met dit jaar een uitgavenniveau van $10 miljard.
* Betere kostenbeheersing (inclusief exploratie) levert besparingen op van $1,8 miljard dit jaar en $4 miljard per jaar vanaf 2001.

* Al aangekondigd nieuw beleid leidt tot personeelsvermindering met 18.000 tussen 1998 en 2000.
* De rendementsdoelstelling van Shell (14% over 2001 bij een olieprijs van $14 per vat) blijft onveranderd.
* Zakelijke desinvesteringen leveren tot en met 2001 $12 miljard op.

* De inkoop van eigen aandelen vormt een integraal deel van het financieel management bij de Groep. Een meerjarig terugkoop-programma wordt overwogen.
* Het dividendbeleid blijft onveranderd.
* Shell bouwt voort op een sterke concurrentiepositie: de top EP-operator, een leidende positie in diepzeeproductie, de laagste opsporings- en ontwikkelingskosten in de industrie, de grootste gasreserves van particuliere maatschappijen, de meest bekende en gewaardeerde merknaam in de olie-industrie.

Uit de diverse business organisaties zijn de volgende hoogtepunten te noemen:

Exploratie en Productie

* Een volumegroei in koolwaterstoffen van 5% per jaar over de eerstvolgende 5 jaar (geschoond voor portfolio-effecten).
* Een focus op groei in gas, in landen met grote reserveposities en in de diepzeeproductie.
* Vier grote projecten aangekondigd in de afgelopen twee maanden: Soroosh en Nowrooz in Iran, de Athabasca-oliezanden in Canada, en de twee offshore-olievelden EA en Bonga in Nigeria. Totale investeringen: $7 miljard.
* Kapitaalinvesteringen van gemiddeld $6 miljard per jaar tussen 2000 en 2002.

* Aantal arbeidsplaatsen naar beneden met 14% (tussen 1998 en 2000).

* Versterkte doelmatigheid bij kapitaalgebruik: bijvoorbeeld 25% lagere boorkosten gerealiseerd in 1999.

Downstream Gas en Elektriciteitsopwekking
* De verkoop van vloeibaar gas uit eigen velden groeit van 5,4 miljoen ton in 1999 naar 7,9 miljoen ton in 2001.
* Kapitaalinvesteringen van gemiddeld $0,8 miljard per jaar.
* Kostleider in bouw en operatie van LNG-fabrieken.
* Verdere acties om prestaties in de Verenigde Staten te verbeteren.

Olieproducten

* Kapitaalinvesteringen van $1,8 miljard per jaar, hoofdzakelijk in marketing.

* Nieuwe producten en diensten voor de klant: zoals shops, verschillende brandstofsoorten en e-commerce initiatieven.
* Kostenverbeteringen (inclusief die in Amerikaanse allianties) nu geraamd op $1,3 miljard per jaar per 2001.
* Aantal personeelsleden met 4.500 naar beneden (1998-2000).
* Acties voorgenomen om te komen tot betere resultaten op Amerikaanse en bepaalde Europese markten.
* Zelfvoorzieningsgraad eigen raffinaderijen blijft dalen.

Chemie

* De reductie van de activa door desinvesteringen wordt nu geraamd op $5,7 miljard.

* Geschoond voor portfolioveranderingen groeit het verkoopvolume met 6%.

* De jongste raming van de kostenverbetering is bijgesteld van $350 miljoen per jaar vanaf 2001 naar $550 miljoen.
* Een vermindering aan banen met 11.200 vanaf 1998 (waarvan
2.000 door al aangekondigde acties).
* Na de rationalisaties zal het aantal productielocaties zijn verminderd met 70% en de productiecapaciteit met 20% (exclusief die in allianties).

Deel: ' Shell "Doelstellingen in 1999 gerealiseerd" '
Lees ook