04-03-1999

Shell en Fina: akkoord over verkoop stations

ROTTERDAM - Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. en Fina Nederland B.V. hebben vandaag een overeenkomst getekend voor de verkoop door Shell van een aantal van haar Nederlandse benzinestations aan Fina. Tegelijkertijd verwerft Norske Shell de zogeheten downstream-activiteiten van Fina in Noorwegen.

In september vorig jaar maakten beide partijen al bekend een Memoradum of Understanding over deze overeenkomsten te hebben getekend.

Het verwerven van Fina's marketing-activiteiten in Noorwegen betekent onder andere dat het aantal Noorse Shell-stations zal toenemen van 435 naar 755. Shell kan daarmee de dienstverlening aan haar Noorse klanten nog verder verbeteren en haar kaarthouders een betere landelijke dekking bieden.

In Nederland zal Fina een aantal stations van Shell overnemen. Het gaat daarbij om zowel stations in de bebouwde kom, als stations langs provinciale en rijkswegen. Deze stations zijn in onderhandeling met Fina geselecteerd. Voor de werkgelegenheid van de medewerkers op de stations heeft de overname geen effect. Norske Shell zal Fina's downstream-activiteiten in Noorwegen met onmiddellijke ingang verwerven. De overdracht van de Nederlandse Shell-stations aan Fina zal in de komende maanden gefaseerd plaatsvinden. De upstream-activiteiten (opsporing en winning van olie en gas) van PetroFina in Noorwegen maken geen deel uit van de overeenkomsten.

Deel: ' Shell en Fina akkoord over verkoop stations '
Lees ook