Politieke jongeren: "Shell maakt beloften in Nigeria niet waar"

UTRECHT, 30 september 1999 - Onlangs keerden drie vertegenwoordigers van de Jongerencoalitie - een platform van politieke jongerenorganisaties - terug van een 'fact finding mission' in de Niger delta in het West-Afrikaanse Nigeria. Daar bekeken tussen 7 en 24 september welke gevolgen olieproductie heeft, hoeveel voordeel de plaatselijke bevolking hierbij heeft en hoe hierin verbetering valt aan te brengen. Op 13 oktober doen de Nigeria-gangers in Utrecht uitgebreid verslag van hun belevenissen. Ook presenteren ze dan hun conclusies en aanbevelingen, die ze zullen bespreken met ambtenaren en politici.

Wat ze in de deelstaten Cross River, Rivers, Akwa Ibom en vooral Bayelsa zagen stemde de jongeren niet vrolijk. Uit al jaren afgesloten installaties lekt olie het oppervlakte- en grondwater in. Hierdoor - en door de bijkomende incidentele olielozingen van offshore platforms en tankers - daalt de visstand op zee en in de rivieren. Dat betekent dat de plaatselijke bevolking veel langer moet vissen voor een steeds kleinere vangst. Dit terwijl de mensen nu al last hebben van een te eenzijdige voeding. Vooral bij de kinderen in de bezochte dorpen was dat duidelijk te zien.

Verder maakt de wegsijpelende olie het toch al schaarse drinkwater nog minder bruikbaar. Bronnen moeten steeds dieper worden geslagen, en daarvoor ontbreekt meestal het geld en de kennis. Dus drinken de mensen uit vuile regenwaterbassins of uit de rivier - die ook dient als riool. Ziekten als cholera, dysenterie en tyfus zijn het gevolg.

Ellende heeft de oliewinning dus volop opgeleverd - maar de te verwachten welvaart bleef uit. 'De Nigerdelta had een Koeweit aan de Atlantische Oceaan kunnen zijn, maar in de praktijk is het een hoop hutjes in de modder,' zegt delegatielid Peter Ras (Jonge Democraten). Oorzaken: de federale Nigeriaanse regering liet de afgelopen decennia praktisch niets van de olie-opbrengsten terugvloeien naar het gebied dat ze genereerde. Uitvoerende oliemaatschappijen als Texaco, Mobil, Elf, Agip, Chevron en vooral Shell 'gaven' de naburige dorpen bijvoorbeeld wegen, waterkranen en elektriciteit. Maar jaren later hebben veel van die projecten geen nut meer. Sommige projecten hebben zelfs nooit gewerkt. De Jongerencoalitie heeft het volste begrip voor de frustraties die deze gang van zaken bij de deltabevolking heeft opgeleverd. Met eigen ogen heeft de delegatie gezien hoe groot de kloof is tussen de mooie beleidsvoornemens van met name Shell, en de harde praktijk. 'Shell moet met de billen bloot, en snel,' aldus Jaap Rodenburg, voorzitter van de Jongerencoalitie en lid van het CDJA.

De jongeren willen dat alle oliemaatschappijen zich vóór 1 januari 2001 houden aan Europese milieuregels. Ook moeten gedupeerde gemeenschappen adequaat worden gecompenseerd. Verder moet een substantieel deel van de olie-opbrengsten - bijvoorbeeld 50 procent - voortaan rechtstreeks naar de olieproducerende gebieden vloeien, bijvoorbeeld via de deelstaten. Tenslotte zouden Nederland en de Europese Unie een groot deel van het voor Nigeria bestemde ontwikkelingsgeld moeten besteden aan kleinschalige, door lokale organisaties gedragen projecten in de Nigerdelta. Daarnaast dient de Europese Unie de delta te helpen met de bescherming van de mangrovebossen, die tot op de dag van vandaag flink te lijden hebben van de oliewinning van onder andere Shell. Tenslotte roept de Jongerencoalitie minister Van Aartsen op om Nigeria, en met name de Nigerdelta, op de kortst mogelijke termijn te bezoeken en bilaterale steun te geven vanuit bijvoorbeeld het milieuprogramma van Buitenlandse Zaken.

U bent op 13 oktober van harte welkom op de Nigeria-avond van de Jongerencoalitie. Vanaf 20.00 uur zullen de drie delegatieleden met foto's, dia's, video en geluidsopnames verslag doen van hun ervaringen. Dit wordt omlijst door Nigeriaanse live-muziek, hapjes en drankjes. Locatie: Trianon Zalencentrum, Oudegracht 252 in Utrecht.

Deel: ' "Shell maakt beloften in Nigeria niet waar" '
Lees ook