09-10-1999

Miljardeninvestering in olieproductie Nigeria

LONDEN - Shell heeft serieuze plannen voor uitbreiding van de olie- en gasproductie in Nigeria. Met de investeringen is een bedrag van ruim 16,5 miljard gulden gemoeid. Het is de grootste investering in de geschiedenis van Afrika ten zuiden van de Sahara.

Binnen vijf jaar wil Shell onder meer vier grote olievelden voor de Nigeriaanse kust ontwikkelen. Daarnaast zijn er plannen voor pijpleidingen met een totale lengte van tweehonderd kilometer en een fabriek voor vloeibaar gas. Shell zal niet de hele investering voor zijn rekening nemen. Ook de Nigeriaanse overheid, Elf, Agip en Esso doen mee. Het leeuwendeel van de investeringen komt echter voor rekening van Shell. Volgens berekeningen zal de Nigeriaanse staat bijna veertig miljard gulden incasseren over een periode van
25 jaar. Momenteel wordt overlegd met de militaire machthebbers en met andere oliemaatschappijen over de uitvoering en financiering van de plannen.

Het gaat om een combinatie van bestaande en nieuwe investeringen. Nieuw is het voornemen om meer te doen met het vloeibaar gas LNG. Bij de productie van elk vat olie komt circa 28 kubieke meter gas vrij. Nu verbranden de olieconcerns 70 procent daarvan. In 2008 willen ze stoppen met dit 'affakkelen'. Shell Nigeria produceert dagelijks circa een miljoen vaten olie, ongeveer de helft van de totale Nigeriaanse productie. Als de plannen worden uitgevoerd, kan de productie met 600 duizend vaten per dag toenemen.

"Nigeria is aantrekkelijk om te investeren. Het is een low-cost oliegebied", verklaart directeur R. van de Berg van Shell Nigeria de investering in een tijd dat de olieprijzen laag zijn en herstel daarvan niet in zicht lijkt. Het is volgens hem ook een puur commerciele beslissing om velden voor de kust in gebruik te nemen en niet een vlucht in zee in om de problemen met de bevolking op het vasteland te ontlopen.

Deel: ' Shell Miljardeninvestering in olieproductie Nigeria '
Lees ook