01-06-1999

nieuwe benzine goed voor milieu en motor

rotterdam - shell start vandaag (1 juni) een proef met shell pura, een zuiverder, verder ontwikkelde benzine, die minder verontreinigende stoffen bevat dan andere benzines, en daardoor beter is voor het milieu en voor de motor. shell pura wordt aangeboden naast euro 95, waarmee de keuze aan de klant is.

de prijs van de nieuwe brandstof aan de pomp ligt circa 14 cent per liter hoger dan euro 95. shell voert de proef uit op zo'n 30 stations in de regio's leiden en arnhem. naar verwachting wordt later dit jaar een besluit genomen over een mogelijke landelijke invoering van shell pura, naast euro 95.
met shell pura komt shell tegemoet aan de behoefte van klanten aan minder milieubelastende producten. deze benzine voldoet nu al ruimschoots aan de strengste toekomstige europese milieunormen voor autobrandstoffen, voor zover deze nu bekend zijn. op basis van tests en berekeningen is vastgesteld dat indien alle auto's in nederland shell pura zouden gebruiken, dit zou leiden tot een verminderde uitstoot van 530 ton (2%) nox (stikstofoxyden) per jaar, en 200 ton (19%) benzeen. voor nieuwere auto's kunnen de reducties relatief aanzienlijk oplopen. het wetenschappelijk onderzoeks-instituut tno voert op dit moment onderzoek uit om de berekeningen voor de nederlandse situatie te verifikren.

niet alleen levert shell pura een bijdrage aan een beter milieu, het is ook beter voor de motor. doordat het minder verontreinigende stoffen bevat, en er ook vernieuwde reinigende bestanddelen aan zijn toegevoegd, wordt de vuilafzetting in de motor aanzienlijk verminderd. dit heeft een gunstig effect op de rijprestaties. shell pura zorgt ook voor een efficienter werking van de katalysator. shell pura is geschikt voor alle auto's die op euro 95 kunnen rijden. dat zijn vrijwel alle auto's. daarmee kunnen vrijwel alle klanten voor het eerst een keuze maken tussen verschillende kwaliteiten brandstof, los van de octaanbehoefte van de motor. alleen voor een kleine groep van vooral oudere auto's die een brandstof met octaangetal 98 nodig hebben, of benzine met loodvervanger, is shell pura niet (zonder meer) geschikt.
uit onderzoek blijkt dat de klant belangstelling heeft voor deze nieuwe brandstof. shell voert de proef uit om vast te stellen of de consument in de praktijk ook daadwerkelijk hiervoor kiest. de proef past bovendien in shells streven de effecten op milieubelasting door het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren. het bedrijf ziet de test met shell pura als een verdere stap in de continue ontwikkeling van steeds minder milieubelastende brandstoffen.

pura is deze benzine vooralsnog slechts in relatief beperkte hoeveelheden door de shell-raffinaderij in pernis te produceren. hierdoor en vanwege het gebruik van een speciaal op shell pura afgestemd distributiesysteem zijn de kosten voor shell pura hoger. ook de research-, ontwikkelings- en marketingkosten dragen daaraan bij. daarom ligt de prijs aan de pomp zon 14 cent (incl. btw) boven die van euro 95.

shell verwacht op basis van klantenonderzoek dat een groep automobilisten bereid zal zijn wat meer te betalen voor shell pura, om daarmee een bijdrage te leveren aan een schoner milieu. in de elektriciteitsmarkt bestaat al geruime tijd de mogelijkheid voor de klant om 'groene' of 'natuurstroom' af te nemen, waarvoor per kilowattuur meer wordt betaald. indien shell pura aanslaat bij de consument, zal shell mogelijk besluiten het product landelijk te gaan verkopen naast de bestaande euro 95.

Deel: ' Shell start proef met nieuwe benzine '
Lees ook