Sialtech sluit samenwerkingovereenkomst met Geosonda


Houten, 20120718 -- Het Nederlandse veldwerkbureau Sialtech en het Belgische Geosonda, de twee marktleiders op het vlak van milieukundig veldwerk en grondboringen, hebben een strategische samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

“Door het samenbrengen van kennis en knowhow en door een beroep te kunnen doen op de gespecialiseerde machineparken van beide bedrijven, de ene op het vlak van sonic drilling en de ander op het vlak van direct push boringen, beschikken Geosonda en Sialtech nu over nog ruimere mogelijkheden om een totaalpakket van diensten aan hun klanten aan te kunnen bieden”, zegt Frank De Palmenaer, CEO van de ExeQutes Groep, waar Geosonda onderdeel van uitmaakt.

De Nederlandse boorafdeling van ABO-Milieuconsult zal worden geïntegreerd in Sialtech, hetgeen voor het bedrijf, dat over vestigingen in Houten, Maastricht en Assen beschikt, een extra uitvalsbasis in Goes betekent. “Naast het ruimere aanbod en de spreiding van de kantoren, waardoor we niet alleen dichter bij de klanten maar ook dichter bij de werknemers aanwezig zijn, vormt de combinatie van beide bedrijven een sterke speler om internationale opdrachten aan te nemen”, zegt Henk Nijmeijers, directeur van Sialtech en tevens voorzitter van de sectie Meten van de Nederlandse beroepsfederatie SIKB.

Door het samenwerkingsverband kunnen Sialtech en Geosonda nu gezamenlijk meedingen naar grote opdrachten van infrastructuurwerken, welke door beide bedrijven niet alleen in West- en Oost-Europa, maar ook in Noord-Afrika uitgevoerd kunnen worden. Verder kan door deze samenwerking het groeiparcours versterkt worden dat beide bedrijven de voorbije jaren aflegden. Beide bedrijven vonden elkaar omdat ze veiligheid en kwaliteit steeds tot hun handelsmerk maakten.

Sialtech, het grootste onafhankelijke veldwerkbureau voor milieukundig bodemonderzoek in Europa, kwam vorig jaar via een Management Buy Out (MBO) in handen van Henk Nijmeijers. Het bedrijf voert niet enkel in Nederland, maar door heel Europa en daarbuiten veldwerkzaamheden uit. Sialtech is werkzaam op het gebied van milieukundig, geotechnisch en archeologisch (water)bodemonderzoek. Zo voerde het bedrijf recentelijk een groot archeologisch bodemonderzoek uit in Denemarken, evenals verschillende grote waterbodemonderzoeken in Nederland.

Geosonda, sinds veertig jaar pionier op het vlak van sonderingen, heeft sinds zijn integratie in de ExeQutes Groep zijn activiteiten gediversifieerd met milieukundig veldwerk. Op deze manier heeft het bedrijf unieke kennis opgebouwd met specifieke technieken als CPT- en MIP-sonderingen, welke niet alleen in België, maar ook in Frankrijk worden uitgevoerd. Samen met de unieke ervaring van zijn Franse zusterbedrijf biedt Geosonda met verschillende boorinstallaties staalnames, metingen en verkenningsboringen aan. Zo werden recentelijk de pressiometerproeven voor de bouw van het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in Evere uitgevoerd en heeft Geosonda zich ook gespecialiseerd in de stabiliteit voor de oprichting van windmolenparken.


Deel: ' Sialtech sluit samenwerkingovereenkomst met Geosonda '
Lees ook