Ingezonden persbericht


Siebel ERM biedt voor iedere Siebel 7-toepassing

geavanceerde portal-architectuur

Innovatieve architectuur biedt maximale flexibiliteit bij ingebruikname

en laagst mogelijke Total Cost of Ownership

SAN MATEO, Calif. 26 juni 2002 Siebel Systems maakt bekend dat het gebruik van de geavanceerde portal-architectuur die is opgenomen in iedere Siebel 7-toepassing zorgt voor een stroomlijning van de ingebruikname, een versnelling van de acceptatie door eindgebruikers en leidt tot een verdere verlaging van de total cost of ownership. De Siebel 7 Portal Architecture biedt Siebel-gebruikers een grote mate van flexibiliteit door externe toepassingen op een naadloze manier te integreren met de Siebel 7-portal. Bovendien kan content uit iedere Siebel 7-toepassing weergegeven en toegankelijk gemaakt worden via iedere willekeurige third-party portal.

Klanten van Siebel vertrouwen erop dat wij hen niet alleen voorzien van toonaangevende applicaties die de prestaties van hun bedrijf verder vergroten, maar gaan er tevens vanuit dat wij hen voorzien van een architectuur die hen in staat stelt optimaal gebruik te maken van hun bestaande informatiesystemen , zegt Stacey Lawson, Vice President and General Manager Siebel ERM. Veel ondernemingen zijn op zoek naar manieren om te kunnen standaardiseren op een toonaangevende portal-architectuur, terwijl menig ander bedrijf reeds beschikt over een portal, maar zoekt naar functioneel rijke toepassingen om deze portal nuttig te kunnen gebruiken. De Siebel 7 Portal Architecture stelt onze klanten in staat om te profiteren van de rijke Siebel 7-reeks van applicaties, terwijl zij tegelijkertijd hun bestaande systemen en bedrijfsprocessen kunnen blijven benutten. Door het voor onze klanten mogelijk te maken dat hun gebruikers met één geïntegreerde interface kunnen werken, kan de implementatie worden gestroomlijnd en kan de ingebruikname ook op de lange termijn een succes blijven.

Siebel 7 biedt toonaangevende portal-functionaliteit

De Siebel 7 Portal Architecture biedt zogeheten 'best of class' portal-faciliteiten en stelt Siebel 7-gebruikers in staat out of the box applicaties voor werknemers, klanten en partners in gebruik te nemen die zich kenmerken door:


1.Op rollen gebaseerde corporate communicatie die aangepast kan worden aan bedrijfs- en persoonlijke voorkeuren Stelt bedrijven in staat om communicatie, nieuwsvoorziening en bedrijfsinformatie te stroomlijnen op basis van business rules en bedrijfsrichtlijnen. Geavanceerde en op rollen gebaseerde personalisatie zorgen ervoor dat gebruikers alleen de voor hen relevante informatie en applicatiefunctionaliteit tot hun beschikking hebben. Zo kan bijvoorbeeld worden ingesteld dat alle gebruikers toegang hebben tot informatie over arbeidsvoorwaarden, maar krijgen managers een uitgebreidere toegang tot dit soort informatie voor gebruik in hun rapportages over het presteren van hun medewerkers. Eindgebruikers kunnen tevens hun portal aanpassen en op de eigen eisen en wensen afstemmen door bijvoorbeeld algemeen nieuws, weerberichten, informatie over concurrenten en interne en externe informatiebronnen toe te voegen, terwijl zij ook de vormgeving van de pagina kunnen wijzigen of extra applicaties in de portal kunnen opnemen.


2.Ingebouwde single sign-on en authenticatie Vereenvoudigt voor medewerkers het gebruik van de portal doordat zij nu via één single sign-on toegang krijgen tot een groot aantal toepassingen. De Siebel Portal Architecture biedt een 'native' single sign-on oplossing die uitgaat van centraal beheerde domein-hosten met door de eindgebruikers beheerde user-informatie. Het biedt tevens een gevalideerde integratie met alle bekende aanbieders van single sign-on en authenticatie-producten.


3.Gestroomlijnde presentation layer en data-level integration Biedt via het gebruik van Siebel-applets een directe ondersteuning voor het weergeven op scherm van door derden ontwikkelde toepassingen en content. Out of the box beschikbare connectoren bieden een flexibele en gemakkelijk te gebruiken omgeving voor het vervaardigen van eventuele aanvullende applets.

4.Geavanceerde kennismanagement en rijke content Biedt snelle toegang tot de meest relevante content, mensen en kennis over organisatie en branche. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld zoekt naar 'Jansen BV' levert dit rijke informatie op over dit bedrijf, inclusief extern nieuws, onderzoeksrapporten, verzoeken voor service of onderhoud, verkoopkansen en alle werknemers die mogelijk voor deze klant gewerkt hebben. Het aanbieden van door derden gegenereerde en desgewenst in meerdere talen gestelde nieuwsberichten en andere content maakt het mogelijk dat medewerkers altijd over de laatste informatie beschikken over klanten, zakelijke initiatieven of interessegebieden.

5.Instelbare en interactieve workflow Stroomlijnt bedrijfsprocessen door organisaties in staat te stellen om consistente maar desondanks gepersonaliseerde werkstromen te definiëren, te automatiseren en te beheren. Een grafische en op drag & drop-handelingen gebaseerde gebruikersinterface maakt een snelle aanpassing van werkstromen mogelijk, inclusief de stroom van webpagina's en gebruikersinteracties die is gebaseerd op gebeurtenissen en condities die door de eindgebruikers worden beïnvloed. Werkprocessen en regels kunnen hierdoor in realtime worden aangepast.
Siebel 7 Architecture versterkt evolutie van Corporate Portals

De Siebel Portal Architecture integreert niet alleen de traditionele functionaliteit van een portal in alle Siebel 7-applicaties, maar introduceert tevens geavanceerde nieuwe faciliteiten die de ontwikkeling van de corporate portal verder vooruit brengen.


1.Smart Web Architecture Biedt een zero-footprint, maar desondanks uiterst interactieve web-client die gebruikt kan worden binnen een browser. Organisaties profiteren hiermee van de kostenvoordelen die ontstaan wanneer een op web-technologie gebaseerde toepassing wordt gebruikt die niet apart geïnstalleerd behoeft te worden. Tegelijkertijd kunnen medewerkers toch gebruik maken van een rijke, interactieve en productieve omgeving die voorheen alleen in een desktop-omgeving beschikbaar was. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van vertrouwde interface-metaforen, zoals het verslepen van pagina-elementen, het selectief actualiseren van een deel van een pagina aan de hand van daadwerkelkijk veranderende gegevens, het selecteren van een record om deze in de portal te bewerken, het valideren van gegevensinvoer zonder dat hiervoor de bekende 'server round trip' nodig is en het automatisch laten opslaan van informatie wanneer de aandacht van de gebruikers verschuift naar een ander deel van de functionaliteit.3.Probleemloze offline toegang Stelt gebruikers in staat om zowel met als zonder een netwerkaansluiting te werken en maakt het bovendien mogelijk dat offline aangebrachte modificaties en aanpassingen automatisch worden doorgevoerd zodra weer van een netwerkvervbinding sprake is. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de gepatenteerde synchronisatietechnologie die Siebel voor dit doel heeft ontwikkeld.

4.Toonaangevende faciliteiten voor sessiebeheer Legt applicatiesessies vast terwijl gebruikers van meerdere toepassingen gebruik maken, zodat zij nauwelijks nog door bijvoorbeeld het opstarten of afsluiten van toepassingen gestoord worden en een soepele manier van werken kan worden bereikt. De toonaangevende faciliteiten voor sessiemanagement van Siebel Systems verbeteren het gebruik van de netwerkomgeving, het prestatieniveau en de tevredenheid van de eindgebruikers.

Siebel ERM heeft het mogelijk gemaakt dat wij ons nu kunnen concentreren op onze kernactiviteiten , zegt Jay Sparks, vice chairman and head of wholesale banking van FleetBoston Financial. Onze ERM 'Business Advisor' onderscheidt zich van traditionele portals voor werknemers doordat het hier gaat om een serie functioneel rijke applicaties en informatiebronnen voor zakelijk gebruik. Dit maakt het voor onze medewerkers gemakkelijk en aansprekend om toegang te krijgen tot het nieuws en de bedrijfs- en marktinformatie die zij nodig hebben voor het zo goed mogelijk bedienen van onze klanten. Om eerlijk te zijn: wij verwachten een return on investment voor Siebel ERM van 300 procent. Siebel ERM is van groot belang geweest voor onze nieuwe programma's en kanalen voor cross-selling en levert dus een belangrijke bijdrage aan de groei van onze omzet.

Siebel 7 Portal Architecture biedt laagst mogelijke Total Cost of Ownership

De Siebel 7 Portal Architecture biedt de laagst mogelijke total cost of ownership doordat de noodzaak voor aanpassing, integratie, onderhoud en schalen aanzienlijk teruggebracht is. In tegenstelling tot traditionele portal frameworks die simpelweg een toolkit bieden waarmeemen zelf toegang tot onderliggende applicaties en informatie dient te ontwikkelen, stelt Siebel 7 Portal Architecture gebruikers in staat om optimaal te profiteren van out of the box beschikbare en vooraf ontwikkelde bedrijfsprocessen en applicaties. De noodzaak voor aanpassing en maatwerksoftware is hierdoor minimaal, waardoor ook de kosten voor onderhoud omlaag kunnen.

Met de Siebel 7 Portal Architecture kunnen gebruikers hun bestaande en heterogene systemen blijven gebruiken, naast de toonaangevende applicaties in Siebel 7. Universal Application Network biedt een op standaarden gebaseerde en de gebruiker centraal stellende oplossing waarmee het probleem van de complexe integratie van applicaties binnen en buiten de organisatie op een kosteneffectieve manier kan worden opgelost. Het resultaat is een oplossing die geheel onafhankelijk is van welke leverancier dan ook en die een aanzienlijke verlaging mogelijk maakt van de behoefte aan maatwerk en aanpassing. Bovendien wordt de complexiteit verminderd, wordt de ingebruikname versneld en is een lage total cost of ownership mogelijk.

Over Siebel Systems

Siebel Systems Inc. (NASDAQ: SEBL) is de toonaangevende aanbieder van eBusiness-applicatiesoftware. Siebel Systems biedt een geïntegreerde reeks van eBusiness-applicaties die verkoop, marketing en customer service mogelijk maakt via alle kanalen, zoals het web, call centers, directe verkoop, en indirecte afzetkanalen (zoals winkels en dealernetwerken). Siebel Systems beschikt wereldwijd over kantoren in meer dan 37 landen. Meer informatie is te vinden op www.siebel.com.

Siebel is een merknaam van Siebel Systems Inc. en is geregistreerd in een aantal landen. Alle andere genoemde product- en bedrijfsnamen zijn het eigendom van hun geregistreerde eigenaren en worden uitsluitend voor identificatiedoeleinden genoemd. Met uitzondering van de hier genoemde historische informatie, bevat dit persbericht op de toekomst gerichte uitspraken die risico s en onzekerheden met zich meebrengen. Het succes van de overeenkomsten en producten die hier beschreven zijn, evenals de toekomstige operationele resultaten van Siebel Systems Inc. kunnen afwijken van de resultaten die in de toekomstgerichte uitspraken zijn besproken of voorspeld als gevolg van een reeks van factoren waaronder maar zich niet beperkend tot risico s die gerelateerd zijn aan nieuwe versies en nieuwe producten, de beschikbaarheid van producten en diensten van Siebel Systems, de implementatie van producten en diensten, het bestaan van fouten of defecten in producten, snelle technologische veranderingen, afhankelijkheid van Internet, een significante toename van huidige en verwachte nieuwe concurrentie en de noodzaak om de distributie van producten en diensten uit te breiden. Meer informatie over mogelijke factoren die de financiële resultaten van Siebel Systems Inc. kunnen beïnvloeden, zijn opgenomen in het jaarverslag van Siebel Systems (Form 10-K), kwartaalrapportages (Form 10-Q) en andere gedeponeerde informatie bij de Securities and Exchange Commission die beschikbaar zijn op www.sec.gov. Siebel Systems neemt niet de verplichting op zich de informatie in dit persbericht te actualiseren.

Meer informatie:

Koos Bosman

Marketing Manager Benelux

Siebel Systems Benelux

Telefoon: 020-5401000

Deel: ' Siebel ERM biedt voor iedere Siebel 7-toepassing '
Lees ook