Ingezonden persbericht


Siebel Systems leidt snelgroeiende markt voor

Employee Relationship Management

Sterke vraag naar Siebel ERM is gevolg van strategische impact op

prestatieniveau van de organisatie

SAN MATEO, Calif. 12 juni 2002 Siebel Systems constateert bij toonaangevende concerns wereldwijd een sterk toenemende vraag naar Siebel Employee Relationship Management (ERM) toepassingen. Hiermee is het voor medewerkers mogelijk om hun taken optimaal uit te voeren en het prestatieniveau van de organisatie verder te laten groeien. Sinds de introductie in april 2001 hebben ruim 170 ondernemingen Siebel ERM aangeschaft. De lijst van strategische en bedrijfsbrede implementaties omvat toonaangevende ondernemingen als Alcatel Internetworking, Compaq Computer Corporation, Countrywide Credit Industries, FleetBoston Financial Corporation, Fujitsu Siemens Computers GmbH, GAS Natural, Informatica SA en Verizon Global Solutions Inc.

De brede acceptatie in de markt en de snelheid waarmee Siebel ERM door grote concerns wordt ingevoerd, onderstreept het belang van deze nieuwe categorie van bedrijfsoplossingen. De ERM-markt - die naar verwachting zal groeien tot een omvang van circa 20 miljard dollar in 2005 kent een potentieel dat nog groter is dan de markt voor CRM-oplossingen. De reden hiervoor is dat ERM de eerste toepassing is die relevant is voor letterlijk iedere werknemer in de organisatie.

Wij voorzagen de marktkansen voor ERM meer dan twee jaar geleden, met name omdat wij zelf Employee Relationship Management nodig hadden voor onze eigen organisatie , zegt Stacey Lawson, Vice President and General Manager Siebel ERM. Vierentachtig procent van de medewerkers van Siebel gebruikt Siebel ERM dagelijks gedurende een uur of meer. De meetbare kostenbesparingen die we door het gebruik van Siebel ERM hebben gerealiseerd, bedroegen alleen al in het jaar 2001 meer dan 60 miljoen dollar. Onze klanten waar ook ter wereld hebben voor het ondersteunen van hun eigen medewerkers behoefte aan dezelfde functioneel rijke toepassingen, schaalbare architectuur en kennis van ERM om hun winstgevendheid te vergroten en de operationele kosten te verlagen.

In het huidige dynamische, maar uitdagende macro-economische klimaat moeten bedrijven snel marktkansen kunnen onderkennen, bedrijfsplannen hierop kunnen aanpassen en hun organisatie vervolgens kunnen aanpassen om de uitvoering van deze plannen mogelijk te maken. Veel grote en wereldwijd opererende organisaties kampen echter met problemen die het lastig maken om snel te reageren. Denk aan informatiesystemen, bedrijfsprocessen en communicatiemethoden met werknemers die niet de gehele organisatie omspannen. Siebel ERM helpt bedrijven om het uitvoeren van taken en activiteiten op een kwalitatief hoog niveau uit te voeren. Dat is mogelijk doordat Siebel ERM bedrijven helpt bij het richten van de organisatie op belangrijke doelstellingen, waardoor zowel de persoonlijke prestaties van medewerkers als de prestaties van de gehele organisatie verder kunnen toenemen.

Brede en functioneel rijke reeks van ERM-toepassingen biedt snelle Return on Investment

Met meer dan vijfentwintig functioneel rijke en direct 'out of the box' beschikbare en bovendien volledig geïntegreerde toepassingen voor directieleden, managers en werknemers wordt Siebel ERM in de markt gezien als de breedste en meest complete reeks van ERM-softwarepakketten. Siebel ERM-toepassingen hebben aangetoond een meetbare en directe impact te hebben op de financiële resultaten van klanten van Siebel Systems.

Het gebruik van innovatieve technologie heeft een belangrijke rol gespeeld bij de succesvolle evolutie die Countrywide heeft doorgemaakt en die van ons een breed georiënteerde aanbieder van een veelomvattende reeks van financiële diensten heeft gemaakt , zegt Richard Jones, managing director en chief technology officer van Countrywide. Siebel ERM-toepassingen vormen het hart van onze strategie om de prestaties van onze organisatie en de productiviteit van onze medewerkers te vergroten. Die verbetering is mogelijk geworden door de versnelling en stroomlijning van de beoordeling van werknemers, een betere communicatie met medewerkers en het op een betere en snellere manier aanbieden van klanteninformatie, content, training en hulpmiddelen voor onderlinge samenwerking.

Siebel ERM 7 omvat een reeks van nieuwe producten en faciliteiten. Enkele recente uitbreidingen stellen bedrijven in staat om onder andere de volgende voordelen te behalen:

ÏVolg belangrijke prestatieindicatoren van bedrijf en medewerkers Siebel ERM biedt toepassingen voor business intelligence- en analysedoeleinden waarmee bedrijven gegevens die vanuit de gehele organisatie zijn verzameld kunnen omzetten in een concreet inzicht in het bedrijf en klanten. Managers kunnen belangrijke prestatieindicatoren volgen met behulp van intuïtieve en interactieve dashboards die snel potentiële probleemgebieden kunnen identificeren en de oorzaak hiervan achterhalen. De Siebel ERM-suite stelt managers vervolgens in staat om snel en effectief actie te ondernemen die is gebaseerd op real-time zakelijke informatie.

ÏCommuniceer op effectieve wijze en versterk de focus van de organisatie - Siebel ERM vormt een krachtig communicatiemedium tussen bedrijven en hun medewerkers. Ondernemingen kunnen dagelijks bedrijfsnieuws, brancheinformatie, nieuws van klanten en andere relevante informatie naar de desktop van iedere medewerker communiceren. Doordat Siebel ERM een centrale bron vormt van informatie over klanten, producten, projecten, concurrenten, marketingprogramma's en dergelijke hebben werknemers snel en gemakkelijk toegang tot de voor hun functioneren relvante bedrijfsinformatie. Voortdurende communicatie stelt managers in staat de zakelijke agenda extra te benadrukken, zodat zij de aandacht van hun medewerkers optimaal gericht kunnen houden op de zakelijke doelstellingen van de organisatie.

ÏVergroot het prestatieniveau van bedrijf, afdeling en werknemer Siebel ERM biedt een geïntegreerd performance management systeem waarmee managers de bedrijfsstrategie kunnen vertalen naar doelstellingen voor afdelingen en individuele werknemers. De zakelijke doelstellingen kunnen in real-time naar de desktop van de werknemers worden gecommuniceerd, waardoor een snelle uitvoering mogelijk is. Het management is in staat de voortgang hiervan ten opzichte van de gestelde doelen te volgen, zodat gestructureerde en actuele prestatieoverzichten gemaakt kunnen worden, waardoor zowel de tevredenheid als het prestatieniveau van de individuele werknemers verder kan toenemen.

ÏVerbeter de vaardigheden van werknemers via training Siebel ERM biedt een compleet zogeheten learning management systeem (LMS). Dit stelt organisaties in staat om lacunes in de kennis en vaardigheden van werknemers te identificeren. Tegelijkertijd kunnen werknemers op effectieve en efficiënte wijze voorzien worden van de training die nodig is om deze lacunes op te vullen, zodat de strategie van de organisatie kan worden uitgevoerd. Bedrijven kunnen op systematische en kosteneffectieve wijze investeren in de vaardigheden van hun medewerkers via een combinatie van klassikale opleiding, leren-op-afstand en training via Internet. Siebel ERM stelt ondernemingen daarnaast in staat om de ontwikkeling van de vaardigheden van werknemers te volgen, waardoor curriculum, carrièreontwikkeling en prestaties optimaal op elkaar afgestemd kunnen worden.

ÏVergroot de productiviteit door optimaal gebruik te maken van 'employee selfservice' Siebel ERM vereenvoudigt en versnelt de dagelijkse activiteiten van werknemers via een gepersonaliseerde homepage die onder andere een directory van belangrijke contacten omvat, evenals belangrijk bedrijfsnieuws, informatie over gebeurtenissen, gegevens over producten en concurrenten, zoeksystemen en de rijke ERM-toepassingen die zij dagelijks gebruiken. Een geïntegreerde helpdesk stelt werknemers in staat om vragen en verzoeken ten aanzien van automatisering, human resource management, salarisadministratie en dergelijke in te dienen en de status hiervan te volgen. Daarnaast voorziet Siebel ERM zowel individuele medewerkers als hun managers van self-service transacties ten aanzien van veranderingen in bedrijfsbeleid, informatie over werknemers, regelingen rond vergoedingen en dergelijke, evenals managementinformatie.

In een in maart 2002 verschenen rapport getiteld 'Employee Relationship Management: Siebel Enters New Domain with HCM Applications' (www.aberdeen.com/2001/research/03020009.asp) stelt de Aberdeen Group vast: 'De rijkdom van de Siebel ERM-oplossing is indrukwekkend. De software biedt faciliteiten voor tijd- en uitgavenrapportage, automatisering van employee performance management, self-service voorzieningen voor werknemers, een samenvoeging van helpdesk-functies, bedrijfs- en afdelingsnieuws, centrale toegang tot product- en bedrijfsinformatie en een concurrerende LMS. En dat alles aangeboden via een op rollen gebaseerde portal die op de eiegn eisen en wensen kan worden aangepast. Alleen al het learning management systeem (LMS) is een van alle functionaliteiten voorzien systeem voor het registreren van gevolgde curussen en opleidingen en biedt een compleet employee learning management systeem, met een functionele rijkdom die voor geen enkel 'dedicated' LMS onder doet'.

Siebel Smart Web Architecure biedt laagst mogelijke Total Cost of Ownership

Naast de ongekend rijke ERM-functionaliteit, biedt Siebel ERM de laagst mogelijke Total Cost of Ownership. Dit is mogelijk doordat de kosten die voor een aantal belangrijke posten gemaakt moeten worden zoals het aanpassen op de locale eisen en wensen, integratie en onderhoud aanzienlijk lager uitvallen. In tegenstelling tot andere ERM-producten ondersteunt Siebel ERM 'out of the box' alle bedrijfsprocessen die met werknemers te maken hebben, waardoor de noodzaak voor het aanpassen van toepassingen of kostbare integratieprojecten geminimaliseerd wordt. Siebel ERM 7 is gebouwd op basis van de Siebel Smart Web Architecture die een ongekende schaalbaarheid mogelijk maakt. Hierdoor kunnn bij gebruik van Siebel ERM de hoge kosten voorkomen worden die normaliter gemaakt moeten worden voor applicatieontwikkeling en softwareonderhoud. Siebel 7 is bovendien de eerste en enige 'zero-footprint' webarchitectuur die de hoge mate van interactiviteit biedt die we voorheen alleen van desktop-applicaties gewend waren.

Siebel ERM is geheel ontwikkeld om te kunnen functioneren in een heterogene systeemomgeving. Bovendien ondersteunt het via een 'application network' integratie met bestaande toepassingen, waardoor organisaties op gemakkelijke wijze front- en backoffice human resource systemen kunnen integreren, maar bovendien een integratie met honderden andere toepassingen mogelijk is. Door een robuuste ondersteuning te bieden van het application network maakt Siebel ERM interoperabiliteit mogelijk met een groot aantal toepassingen binnen de systeemomgeving van de organisatie, waaronder in eigen beheer ontwikkelde maatwerkapplicaties, branchespecifieke niche-toepassingen, externe gegevensbronnen en toepassingen voor onderlinge samenwerking via intranet of Internet.

Siebel ERM biedt klanten een duidelijke en gemakkelijke doorgroeimogelijkheid, waarbij onder andere gebruik gemaakt kan worden van een gepatenteerde uprade-faciliteit die een snelle ingebruikname tot gevolg heeft, evenals de laagst mogelijke Total Cost of Ownership. In tegenstelling tot maatwerk-portals maakt Siebel ERM het gebruikers mogelijk om een geautomatiseerd proces toe te passen om op eenvoudige en gemakkelijke wijze door te groeien naar de laatste versie van de toepassing. Dit is onder andere mogelijk doordat eigen aanpassingen automatisch gecombineerd worden met de nieuwe functionaliteit van het opgewaardeerde platform.

Samenwerking met toonaangevende partners voor snelle en geslaagde implementaties

Door een krachtige samenwerking met partners op het gebied van systeemintegratie zoals Accenture, Cap Gemini Ernst & Young, Deloitte Consulting, IBM en KPMG op te bouwen, is Siebel Systems in staat geweest het eigen team van specialisten ten aanzien van ERM aan te vullen met een groot aantal goed opgeleide en kundige ERM-teams, zodat aan de snelgroeiende vraag vanuit de markt tegemoet gekomen kan worden. Door samen te werken met andere deelnemers aan het Siebel Systems Global Alliance Program is Siebel Systems bovendien in staat branchespecifieke 'best practices' toe te passen bij het implementeren van ERM-toepassingen.

Veel van onze klanten zoeken technologie en zakelijke oplossingen om deprestaties van hun werknemers verder te laten toenemen , zegt Bill Carney, partner van Accenture's Human Performance Service Line. Een belangrijke component van deze oplossingen vormt een suite van applicaties die een integratie mogelijk maakt van performance management, training, kennismanagement, communicatie en analytische hulpmiddelen.

Over Siebel Systems

Siebel Systems Inc. (NASDAQ: SEBL) is de toonaangevende aanbieder van eBusiness-applicatiesoftware. Siebel Systems biedt een geïntegreerde reeks van eBusiness-applicaties die verkoop, marketing en customer service mogelijk maakt via alle kanalen, zoals het web, call centers, directe verkoop, en indirecte afzetkanalen (zoals winkels en dealernetwerken). Siebel Systems beschikt wereldwijd over kantoren in meer dan 37 landen. Meer informatie is te vinden op www.siebel.com.

Siebel is een merknaam van Siebel Systems Inc. en is geregistreerd in een aantal landen. Alle andere genoemde product- en bedrijfsnamen zijn het eigendom van hun geregistreerde eigenaren en worden uitsluitend voor identificatiedoeleinden genoemd. Met uitzondering van de hier genoemde historische informatie, bevat dit persbericht op de toekomst gerichte uitspraken die risico s en onzekerheden met zich meebrengen. Het succes van de overeenkomsten en producten die hier beschreven zijn, evenals de toekomstige operationele resultaten van Siebel Systems Inc. kunnen afwijken van de resultaten die in de toekomstgerichte uitspraken zijn besproken of voorspeld als gevolg van een reeks van factoren waaronder maar zich niet beperkend tot risico s die gerelateerd zijn aan nieuwe versies en nieuwe producten, de beschikbaarheid van producten en diensten van Siebel Systems, de implementatie van producten en diensten, het bestaan van fouten of defecten in producten, snelle technologische veranderingen, afhankelijkheid van Internet, een significante toename van huidige en verwachte nieuwe concurrentie en de noodzaak om de distributie van producten en diensten uit te breiden. Meer informatie over mogelijke factoren die de financiële resultaten van Siebel Systems Inc. kunnen beïnvloeden, zijn opgenomen in het jaarverslag van Siebel Systems (Form 10-K), kwartaalrapportages (Form 10-Q) en andere gedeponeerde informatie bij de Securities and Exchange Commission die beschikbaar zijn op www.sec.gov. Siebel Systems neemt niet de verplichting op zich de informatie in dit persbericht te actualiseren.

Meer informatie:

Koos Bosman

Marketing Manager Benelux

Siebel Systems Benelux

Telefoon: 020-5401000

Deel: ' Siebel Systems leidt snelgroeiende markt voor Employee Relationship .. '
Lees ook