Siemens Nederland N.V.

Persbericht

ICN 0199.029 h

Den Haag, dinsdag 2 maart 1999

Eén mailbox voor spraak, data en fax in intelligente netwerken: Siemens biedt intelligent messaging voor netwerkexploitanten en service-providers

De Siemens divisie Informatie en Communicatie Netwerken heeft de functie-omvang van INXpress (haar platform voor intelligente netwerken) uitgebreid. Voortaan kunnen netwerkexploitanten en service-providers de feature unified messaging in spraaknetwerken integreren. Daarmee kunnen zij hun klanten een mailbox aanbieden, waarin naast gesproken berichten ook data- en faxberichten kunnen worden opgeslagen. De gebruikers van deze mailbox beslissen zelf via welk medium ze hun berichten willen opvragen. Binnengekomen faxberichten kunnen via e-mail worden gelezen, e-mail-berichten kunnen door spraaksynthese met de telefoon worden beluisterd. Unified messaging kan in intelligente netwerken worden gecombineerd met een groot aantal andere intelligente diensten zoals prepaid-card of one number service, en wordt in dit verband intelligent messaging genoemd. Daarnaast biedt Siemens de mogelijkheid, ook virtual private networks (virtuele bedrijfsnetwerken die verschillende bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden) uit te breiden met een unified-messaging-systeem.

Netwerkexploitanten en service-providers kunnen met de intelligent-messaging-oplossingen van Siemens bovendien klantspecifieke boodschappen snel en tegen lage kosten implementeren en aanpassen. Berichtendiensten, bijvoorbeeld die van autoverhuurbedrijven, kunnen tegen relatief geringe kosten worden geactualiseerd. Hetzelfde geldt voor interactieve bedieningsinstructies bij telefonisch bankieren en voor reclamemeldingen bij gratis nummers.

Met intelligent messaging van Siemens kunnen netwerkexploitanten en service-providers de reclameblokken op verzoek van de klant binnen enkele minuten wijzigen of nieuwe varianten aanbieden. Zoals bij cross-promotion per telefoon, waarbij bijvoorbeeld het telefonische wintersportnieuws van een automobielclub wordt gefinancierd door de producent van skis.

Het Amerikaanse marketing-instituut Probe Research schat het marktvolume voor intelligent-messaging-apparatuur voor de periode van 1999 tot 2001 op in totaal 7,5 miljard. Siemens richt zich op deze markt in samenwerking met het Amerikaanse Comverse Technology, Inc., en het Finse Espoo. Beide toonaangevende aanbieders van voice-messaging en intelligent peripheral vervaardigen componenten die Siemens gebruikt voor de realisatie van intelligente netwerken. Aangezien deze producten uitvoerig door Siemens zijn getest en gecertificeerd, staat INXpress garant voor een perfect onderling samenspel van alle netwerkelementen.

Intelligent peripheral
Aanvulling op de IN-architectuur voor het implementeren en omzetten van berichten en interactieve besturingen

Nadere inlichtingen voor de lezer:
divisie Informatie en Communicatie Netwerken, Marco Jungbeker tel. (070) 333 3911

Nadere inlichtingen voor de redactie:
afdeling Persvoorlichting, Bernard H. Bos
tel. (070) 333 2325

© Siemens Nederland N.V. 1999

Deel: ' Siemens biedt intelligent messaging '
Lees ook