Siemens Nederland N.V. A&D PT 0399.136

Den Haag, woensdag 28 juli 1999

Siemens breidt functionaliteit uit van PC-based Simatic systeem

Van het PC-based systeem Simatic WinAC is de versie 2.2 vrijgegeven. Siemens heeft hierbij de functionaliteit van de uitvoering als software-PLC uitgebreid met het visualiseren door middel van ProTool/Pro, met een grotere hoeveelheid I/O die kan worden aangesloten, met de toepassing van functiemodules en met het verkrijgen van toegang tot procesgegevens via het DCOM-mechanisme.

Het Windows Automation Center Simatic WinAC neemt als onderdeel van Totally Integrated Automation een eigen plaats in te midden van de andere Simatic-systemen. WinAC combineert de functionaliteit van het besturen en visualiseren met technologische applicaties en functies voor communicatie. WinAC functioneert onder Windows NT op een PC. Voor het besturen van machines en productie-installaties wordt WinAC geleverd in twee uitvoeringen, als software-PLC met de functie-omvang van de Simatic mid range PLC-controller S7-300 en als slot-PLC met de performance van een Simatic high end controller S7-400.

De vrijgave van versie 2.2 heeft betrekking op de uitvoering als software-PLC onder de naam WinAC Basis. Bij deze besturing kan men nu ook functiemodules toepassen om te tellen, ijlgang-/kruipbewegingen te positioneren en voor de elektronische uitvoering van een nokkenschakeling. WinAC Basis V2.2 ondersteunt met 1024 byte twee maal zoveel I/O als tot nu toe. Voor visualiseringsdoeleinden kan men nu ook ProTool/Pro toepassen als aanvulling op het SCADA-systeem Simatic WinCC of andere visualiseringssystemen, die op Windows zijn gebaseerd.

ProTool/Pro is de PC-based uitvoering van het meest geavanceerde operatorpanel uit de Simatic HMI-lijn in hardware-uitvoering en functioneert op een PC onder Windows NT. ProTool/Pro beschikt over eigenschappen van een mini-SCADA-systeem. Bovendien kan men ProTool/Pro gebruiken als projecteringssoftware voor alle Simatic tekstdisplays, operatorpanels en touchpanels. WinAC Basic omvat nu ook ActiveX control, waarmee men een duidelijk zicht krijgt op het diagnosegeheugen van de besturing. WinAC maakt in de versie 2.2 tevens gebruik van het DCOM-mechanisme. Men heeft hiermee rechtstreeks toegang tot data voor het besturen van WinAC. Deze data staat in OLE-applicaties, zoals Excell of Access. De toegang wordt verleend via een standaard TCP/IP netwerkverbinding.

Simatic WinAC is volledig compatibel met de Simatic S7 PLC-controllers. Men projecteert en programmeert ook de functiemodules die nu zijn vrijgegeven met dezelfde software als de S7 PLC-controllers. Programmatuur voor WinAC functioneert zonder enige aanpassing bij de hardware van Simatic S7. Eerder gedane investeringen en gevolgde opleiding behouden hierdoor volledig hun waarde. De koppeling van WinAC in een Windows automatiseringsomgeving vindt plaats via de OPC- of ActiveX-interface. Technologische functies bij WinAC zijn decentraal te realiseren. Hiervoor maakt men gebruik van de decentrale periferiesystemen ET 200M en de functiemodules van de Simatic PLC-controller S7-300.

Gebruikte afkortingen: HMI: Human Machine Interface. ActiveX: Voortgezette ontwikkeling van de OCX-standaard in richting Internet. DCOM: Distributed Component Object Model: protocol, waarmee software-componenten in een netwerk communiceren. COM: Taal-onafhankelijke binaire standaard, die beschrijft hoe objecten zijn te genereren en met elkaar kunnen communiceren. OCX: OCX-controls zijn software-componenten, die hun diensten via gedefiniëerde interfaces ter beschikking stellen. Bestaande OCX-controls zijn om te zetten in ActiveX-controls. OPC: OLE for process Control. TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Nadere inlichtingen voor de lezer: divisie Industriële Producten en Energieverdeling, dhr. H.A. Brunott, tel. (070) 333 3905

Nadere inlichtingen voor de redactie: afdeling Persvoorlichting, Bernard H. Bos tel. (070) 333 2325

© Siemens Nederland N.V. 2000

Deel: ' Siemens breidt functionaliteit PC-based Simatic systeem uit '
Lees ook