Siemens Nederland N.V.

AD PT 199908.169

Den Haag, donderdag 16 september 1999

Siemens breidt de projecterings- en de runtime-versie van het PC-based system ProTool/Pro belangrijk uit

Siemens heeft met de vrijgave 5.2 het PC-based softwaresysteem Simatic ProTool/Pro op diverse punten uitgebreid. De functionele aanvulling heeft enerzijds betrekking op de communicatie met TCP/IP via Ethernet en data-uitwisseling via OPC en via OLE Automation-interface. Anderzijds heeft de uitbreiding betrekking op nieuwe functies in het receptbeheer, het report- en meldsysteem, alsmede de procesdiagnose.

ProTool/Pro Version 5.2

ProTool/Pro is een PC-based system dat functioneert onder Windows 95/98, NT en 2000. Het systeem omvat de projecteringssoftware ProTool/Pro CS (Configuration System) en de runtime-software ProTool/Pro RT (Run Time) voor gebruik op PC's. Men kan met ProTool/Pro alle Simatic PC-based systems en de gehele lijn Simatic operatorpanels projecteren. Dit zijn de Panel PC serie industriële computers, alsmede de Multipanel MP 270 onder Windows CE en alle tekstdisplays, operator- en touchpanels uit de Simatic HMI-lijn. Als runtimepakket wordt ProTool/Pro RT gebruikt om een willekeurige standaard-PC met Pentium-processor als softwarepanel te configureren. ProTool/Pro RT is leverbaar voor 128 tot 2048 power tags.

ProTool/Pro is als small SCADA-systeem een software-panel voor stand alone-oplossingen. Het staat als bedienings- en visualisatiesysteem tussen de operatorpanels en SCADA-systemen in. De functionaliteit van ProTool/Pro vult met name door de uitbreiding in de versie 5.2 de ruimte volledig op tussen de bovengenoemde Simatic panels met ProTool als projecteringssysteem en het grotere SCADA-systeem Simatic WinCC van Siemens.

ProTool/Pro Version 5.2

Bij ProTool/Pro als runtimesysteem vereenvoudigt de integratie van OPC-mechanismen volgens de specificatie Data Access 2.0 de uitwisseling van data tussen PC-applicaties, met name met PC-toepassingen van andere fabrikanten. De communicatie met deze PC's vindt plaats via Ethernet en TCP/IP, bijvoorbeeld voor de data-uitwisseling met het bovengenoemde SCADA-systeem WinCC. ProTool/Pro kan zowel een OPC-server als een OPC-client zijn. Als server kan ProTool/Pro data ter beschikking stellen voor andere applicaties en heeft het systeem tevens toegang tot andere toepassingen. Als OPC-client communiceert ProTool/Pro ook met verschillende besturingen. Voorwaarde hiertoe is een interfacekaart met OPC-server-applicaties voor de PC, waarop de visualisering plaats vindt. Via de interface OLE-Automation wordt data uitgewisseld met andere applicaties. Men kan bijvoorbeeld een applicatie ontlasten van rekenintensieve bewerkingen met behulp van een parallelle applicatie.

Bij de toepassing als projecteringssoftware is de handling van recepten voor het vastleggen van productieparameters of instellingswaarden van machines uitgebreid met de invoer van dataregels met behulp van procesafbeeldingen. Naast de reeds aanwezige bewerking via velden met configureerbare tabellen kan de operator nu ook complexe dataregels gestructureerd bewerken. Hierbij krijgt hij met behulp van grafieken aanvullende informatie over de achtergrond van het recept.

Het reportsysteem geeft de gebruiker de mogelijkheid om procesdata en meldingen te documenteren in een vrij-projecteerbare vorm. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast ten behoeve van het vastleggen van gegevens bij kwaliteitsborging. De operator kan een uitdraai maken, maar dit kan ook gebeuren als gevolg van een gedefinieerde gebeurtenis. Het report wordt opgesteld en op de achtergrond afgedrukt, onafhankelijk van de procesafbeelding die men op dat ogenblik ziet. De verslaggeving kan over een aantal pagina's worden verdeeld. Het formaat hangt niet af van de afmetingen van het display en kan even eenvoudig worden ingesteld als de procesafbeelding. Het reportsysteem kent een individuele instelling van de plaats van statische en dynamische parameters, een vrije indeling van kop- en voetnoten en zelf aan te geven titelpagina's.

Het meldsysteem kan nu door de operator worden gebruikt om optische eigenschappen in te stellen, zoals gekleurde vakken of knipperen van een melding. De operator kan ook een melding laten plaatsvinden als resultaat van een bepaalde functie. Een voorbeeld is het afdekken van een procesafbeelding of het wissen van aanvullende acties (loop in alarm). Nieuw is ook het AlarmS als meldingsprocédé, dat geschikt is voor gebruik bij de Simatic S7-PLC-controlers. De besturing zendt hierbij actieve meldtelegrammen aan de visualisatiesoftware. Ten opzichte van het voorheen gebruikte pollingsysteem vermindert hierdoor de belasting bij de communicatie. De synchronisatie tussen de besturing en de visualisering is verzekerd door de overdracht van het juiste tijdstip en de toestand van het wissen in het meldtelegram

Vernieuwd is ook de procesdiagnose bij ProTool/Pro in combinatie met het softwarepakket Simatic ProAgent. Deze procesdiagnose bestond al voor de PLC-controllers Simatic S7-300 en S7-400 en werd zichtbaar gemaakt op de Simatic operator- en touchpanels. Het is nu ook mogelijk de diagnose op PC's en op het Simatic Multipanel MP 270 te visualiseren. De operator kan met behulp van ProAgent snel en doelgericht de plaats en de oorzaak van een processtoring lokaliseren. Men maakt hierbij gebruik van een meldings-, detail-, overzichts- en bewegende afbeeldingen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om klantspecifieke diagnose-afbeeldingen in de software te integreren.

Nadere inlichtingen voor de lezer: divisie Industriële Producten en Energieverdeling, dhr. G. van den Brand, tel. (070) 333 3513

Nadere inlichtingen voor de redactie: afdeling Persvoorlichting, Bernard H. Bos tel. (070) 333 2325

© Siemens Nederland N.V. 2000

Deel: ' Siemens breidt PC-based system ProTool/Pro belangrijk uit '
Lees ook