Siemens Nederland N.V.

Persbericht

ECE 1199.046 nl

Den Haag, woensdag 17 november 1999

Siemens chip en fingerTIP-sensor in patiëntenpas

Het Parkinsonpas project heeft de Nationale Chipkaartprijs 1999 gewonnen. Het project is een samenwerkingsverband tussen zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, HSB Cards & Card Systems en Siemens. De prijs is uitgereikt tijdens de NCP Chipcard expo '99. Met de door Siemens ontwikkelde "fingerTIP-sensor" die op de Parkinsonpas is aangebracht heeft de patiënt een unieke toegang tot zijn dossier en worden persoonsverwisselingen uitgesloten. De Parkinsonpas, wereldwijd de eerste pas met een geïntegreerde biometrische sensor, wordt gezien als eerste stap op weg naar specifieke zorgpassen voor mensen met een chronische ziekte. De divisie Elektronica Componenten Benelux vertegenwoordigt Infineon Technologies AG, voorheen Siemens Semiconducters, in de Benelux. Infineon heeft de gebruikte chipkaartcontroller en de fingerTIP voor de pas geleverd.

De Parkinsonpas is een patiëntenpas/verzekeringskaart ter grootte van een creditkaart. De belangrijkste gegevens van de patiënt worden hierop vastgelegd, bijvoorbeeld het stadium van de ziekte en gegevens over het medicijngebruik. Dat een fingerTIP-sensor op een kaart wordt gebruikt is uniek in de wereld. Door gebruik van de vingerafdruk is geen pincode meer nodig en kan de patiënt zelf bepalen wie hij toegang tot de data op de pas geeft.

Het project dingt ook mee naar de internationale Sesames Awards 1999. Deze prijs wordt op 16 november op Cartes '99 in Parijs uitgereikt.

Het project is een innovatief voorbeeld van het patiëntgericht toepassen van Informatie en Communicatie Technologie. Aan de praktijkproef gaan 600 Parkinsonpatiënten meewerken. De proef dient als blauwdruk voor het breed inzetten van de patiëntenkaart voor mensen met een chronische ziekte.

Nadere informatie voor de redactie:
Sandra Strotkamp, afdeling persvoorlichting
Tel. (070)333 1433

© Siemens Nederland N.V. 2000

Deel: ' Siemens chip en fingerTIP-sensor in patiëntenpas '
Lees ook