Siemens Nederland N.V. A&D SH 0399.130

Den Haag, woensdag 28 juli 1999

Siemens en Aspen sluiten overeenkomst over IT-oplossingen voor management-informatiesystemen bij productieprocessen

Siemens heeft het data- en management-informatiesysteem InfoPlus.21 van Aspen Tech, gevestigd te Houston, USA, in het verkoopprogramma opgenomen. Daarmee heeft Siemens het recht verworven dit systeem over de gehele wereld te verkopen. Aspen kan door deze overeenkomst met Siemens als wereldwijd marktleider op het gebied van automatiserings- en aandrijftechniek de toegang tot dit marktgebied vergroten. Voor Siemens betekent deze overeenkomst een uitbreiding van het bestaande scala IT-oplossingen voor data-informatie- en managementsystemen. Afnemers kunnen nu bij Siemens uit één hand zowel de automatiserings- en aandrijftechniek, als InfoPlus.21 betrekken, de complete oplossing voor het plannen en optimaliseren van productieprocessen.

Het systeem voor data- en informatiemanagement InfoPlus.21 is branche-onafhankelijk toe te passen in de productietechniek en de procesindustrie. Het systeem is vooral geschikt voor toepassing bij de procesafloop in de proces- en de stukgoederenindustrie. De software wordt dan ook gebruikt in branches als de auto-industrie, chemie, elektrotechniek, genotmiddelen, grondstoffenindustrie en voedingsmiddelen, evenals bij de papierfabricage, farmaceutische industrie, drinkwatervoorziening en afvalwaterzuivering.

InfoPlus.21 functioneert op standaard-PC's onder Unix en Windows NT. Het systeem biedt Supply Chain Management voor wereldwijd opererende concerns, planning en scheduling voor complete installaties, exacte controle en optimalisering van alle procesunits alsmede wereldwijd te gebruiken managementinformatiesystemen. InfoPlus.21 ondersteunt interfaces voor automatiserings- en DCS-systemen van het SCADA-systeem Simatic WinCC en het Process Control System Simatic PCS 7 van Siemens.

InfoPlus.21 is gebaseerd op statische en dynamische modellen van productieprocessen. Data uit de productie, bijvoorbeeld van Simatic WinCC, worden op een logische manier gekoppeld met commerciële gegevens. Deze laatste zijn afkomstig uit de financieel-economische hoek van een bedrijf, bijvoorbeeld een SAP-systeem, of vanuit de administratie van een onderneming. De gebruiker kan langs deze weg alle gegevens van de productie samenvoegen. Tevens heeft men toegang tot deze nieuw verworven informatie, wanneer dat nodig is zelfs vanuit verschillende vestigingen. De procesdata kunnen worden gecombineerd met bepaalde applicaties, bijvoorbeeld voor batchverwerking, het maken van een procesmodel of procesoptimalisatie van de totale installatie. InfoPlus.21 geeft de gebruiker diepgaand inzicht en doorzicht van de gehele procesafloop. Uit de verkregen data kan men trendanalyses maken, detailanalyses en kostenkwalificaties van de productviteit, de productiekwaliteit en de totale fabricagekosten. Hierop gebaseerd kan de gebruiker maatregelen afleiden voor tijd- en kostenoptimalisatie.

Nadere inlichtingen voor de lezer: divisie Industriële Producten en Energieverdeling, dhr. A. van Eendenburg tel. (070) 333 3448

Nadere inlichtingen voor de redactie: afdeling Persvoorlichting, Bernard H. Bos tel. (070) 333 2325

© Siemens Nederland N.V. 2000

Deel: ' Siemens en Aspen sluiten overeenkomst over IT-oplossingen '
Lees ook