Siemens en SAP bundelen oplossingen voor de zorgsector

Den Haag/'s-Hertogenbosch,. 20 januari 1999 - Siemens Nederland N.V. en SAP Nederland B.V. zijn een strategisch partnership voor de Nederlandse zorgmarkt aangegaan, waarbij zij producten en diensten bundelen. Deze samenwerking voorziet in de behoefte van gezondheidszorginstellingen om een zekere en toekomstvaste oplossing te vinden voor de totale infrastructuur. De samenwerking is gebaseerd op 'preferred partnership'.

Siemens is in de Medische Technologie een speler van wereldformaat met een omzet van meer dan 8 miljard gulden. SAP is marktleider op het gebied van Enterprise Business Solutions (ERP systemen) met wereldwijd een omzet van circa 9 miljard gulden en meer dan 700 installaties in de gezondheids-zorg. In Europa maken reeds vele instellingen gebruik van de diensten die Siemens Health Services, een onderdeel van Siemens speciaal gericht op de gezondheidszorg, en SAP gezamenlijk aanbieden.

Uniek in deze samenwerking is dat SAP en Siemens tezamen een complete oplossing bieden voor de Nederlandse gezondheidszorg, uiteenlopend van de ICT behoefte, de medische apparatuur tot alle overige infrastructurele vraagstukken en de implementatie hiervan. Deze oplossing zorgt voor een beheersbare en toekomstgerichte omgeving, ingericht voor het jaar 2000 en de Euro. SAP en Siemens hebben de mogelijkheid om zowel de ondersteunende als primaire zorgprocessen te ondersteunen. De klant bepaalt welke punt- / totaaloplossing aangeboden wordt en welke partijen (implementatiepartners en partnerproducten) verder worden betrokken.

De gezondheidszorg is een sector die sterk in ontwikkeling is waarbij ondersteuning van de transmurale zorgketen essentieel is geworden. Hierbij vormt de patiënt, met het Elektronisch Patiëntendossier (EDP) het uitgangspunt. Naast kwalitatieve en doelmatige optimalisatie van de zorg in de intramurale instelling zal de afstemming van de zorg in de zorgketen binnen een regio een belangrijke factor worden. Integratie tussen ziekenhuis, verpleeghuizen, thuiszorg en de eerste lijn kunnen door samenwerking van SAP en Siemens worden ondersteund. Ondersteuning van intra- en Iinternet en protocollen zijn essentiële onderdelen hierin.

SAP en Siemens realiseren op dit moment meerdere projecten, waaronder het Dr. Albert Schweitzer ziekenhuis (fusie van Merwede en Drechtsteden ziekenhuis met meerdere locaties) in de regio Dordrecht. De doelstelling is om tot een geïntegreerd zorgdossier in de regio te komen waarbij kwaliteit en doelmatigheid van zorg voorop staan. Ondersteuning van Diagnose Behandel Combinaties (DBC) vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Afstemming van de zorg tussen zorgverzekeraars en zorgleveranciers zal in deze regio op basis van DBC's gaan plaatsvinden. SAP ondersteunt de mogelijkheid om tot kostprijsberekeningen op basis van DBC's te komen ter ondersteuning van de interne bedrijfsvoering.

Over Siemens
Siemens Nederland N.V., met een omzet van 2,4 miljard gulden en circa 3000 medewerkers, maakt deel uit van de in meer dan 190 landen vertegenwoordigde multinational Siemens AG. Siemens levert producten systemen en diensten voor overheid, bedrijfsleven en consument. Zij biedt de klant oplossingen op vrijwel alle terreinen van de elektrotechniek en de elektronica.

Over SAP
SAP is wereldwijd marktleider in bedrijfsbrede zakelijke software. De software en diensten van SAP maken van een organisatie een geïntegreerd geheel dat alle bedrijfsonderdelen bestrijkt, van de financiële administratie en de personeelsafdeling tot de productie, verkoop en distributie. Deze integratie maakt het voor bedrijven mogelijk hun ketens te optimaliseren, de banden met hun klanten te versterken en betere beleidsbeslissingen te nemen om zo een voorsprong te nemen op de concurrentie. Het in 1972 opgerichte SAP is gevestigd in het Duitse Walldorf. De onderneming biedt werk aan meer dan 18.000 mensen verspreid over kantoren in meer dan 50 landen. Hoog in het vaandel staan service en ondersteuning voor de in totaal ruim 17.000 geïnstalleerde R/3-systemen.

Deel: ' Siemens en SAP bundelen oplossingen voor de zorgsector '
Lees ook