Ingezonden persbericht

Siemens gaat energieverbruik bij AVR aanmerkelijk reduceren - 1 augustus 2001

AVR in Rozenburg en Siemens Nederland in Den Haag hebben een langdurige samenwerkingsovereenkomst getekend, waarbij Siemens aanmerkelijke energiebesparende maatregelen implementeert bij AVR. Hierdoor wordt naast een mogelijke rendementsverhoging het interne energieverbruik van de afvalverwerker gereduceerd, waardoor er meer elektriciteit beschikbaar komt voor levering aan het elektriciteitsnet.

Deze meerjarige overeenkomst past goed in het kader van de milieudoelstellingen van AVR, waarbij het gaat om het streven meer energie uit afval te betrekken en het gebruik van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsopwekking te verminderen. Het afval- en milieuconcern AVR is op het gebied van verwerking no. 1 in Nederland met een jaarlijks aanbod van circa 450 GWh aan het elektriciteitsnet. Hetgeen overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van zo'n 150.000 huishoudens.

Op basis van het principe "No cure no pay" brengt Siemens energiemanagement als vorm van dienstverlening op de markt. Zij is met name geschikt voor de grotere en energie-intensieve bedrijven, waar het elektriciteitsverbruik drie of meer procent van de toegevoegde waarde uitmaakt. Besparingen op de energierekening van minimaal vijf procent in het eerste jaar zijn met deze door Siemens aangeboden dienstverlening haalbaar.

Siemens Industrial Services realiseert met deze vorm van dienstverlening zowel een energiebesparing als een kostenverlaging zonder dat AVR daarvoor investeringen hoeft te doen. Siemens verricht bij AVR een nauwkeurige studie van de energiestromen en analyseert welke besparingen mogelijk zijn. Vervolgens investeert Siemens zelf in de te nemen technische en organisatorische maatregelen, en implementeert ze. Dat alles op basis van "No cure no pay". Van de gerealiseerde besparingen komt een deel ten goede van Siemens, als vergoeding van onder andere de investeringskosten. Het overige deel komt ten goede van AVR.

Dank zij deze vorm van energiemanagement die op de markt wordt gebracht onder het motto "don't waste your energy", kunnen klanten zich (blijven) concentreren op hun kernactiviteiten. Het is vooral interessant voor industriële bedrijven waar het energieverbruik 900.000 euro (ca. fl. 2.000.000) ,- of meer bedraagt op jaarbasis. Inmiddels maakt een groot aantal Nederlandse bedrijven in diverse branches gebruik van deze unieke vorm van dienstverlening.

Nadere inlichtingen voor de lezer:
Siemens Industrial Services, Ron G.M. Hendriks
Tel: (070) 333 2946, e-mail: ron.hendriks@siemens.nl

Nadere inlichtingen voor de redactie:
Siemens Persvoorlichting, Bernard H. Bos
Tel: (070) 333 2325, e-mail: bernard.bos@siemens.nl

AVR Persvoorlichting, Marjolein Boer
Tel. (010) 400 73 76, e-mail: marjolein.boer@avr.nl

Deel: ' Siemens gaat energieverbruik bij AVR aanmerkelijk reduceren '
Lees ook