Siemens Nederland N.V.

Persbericht

A&D AS 0499.141

Den Haag, woensdag 7 juli 1999

Siemens geeft Simatic micro-PLC's meer performance in kleinere behuizingen

Siemens heeft de lijn Simatic S7-200 micro-PLC's uitgebreid met drie nieuwe typen. In vergelijking met de bestaande hebben de nieuwe uitvoeringen 70% meer performance, terwijl de behuizing 40% kleiner is geworden.

Evenals de bestaande typen beschikken de nieuwe Simatic S7-221, -222 en -224 naast een CPU over ingebouwde I/O. Kenmerkend is de zeer korte bewerkingtijd van 0,37 microseconde per digitale bitinstructie. Hiermee hebben de nieuwe typen uitstekende real-time eigenschappen. Bovendien beschikken de nieuwe micro-PLC's over meer geheugencapaciteit, een hogere snelheid voor communicatie in netwerken en over een groter aantal softwaremerkers, - tijden en -tellers. Nieuw is de 10 bits modemingang die speciaal is toegevoegd voor onderhouds- en servicedoeleinden. De gebruikers kunnen nu overal ter wereld op een voordelige manier contact leggen met de micro-PLC, die is ingebouwd in een machine of installatie. Men kan hiervoor vanuit een centrale plaats verbinding maken via radio-contact of over een vaste netwerkaansluiting. Via de modem is diagnose te stellen en het programma aan te passen.

De Simatic S7-221, -222 en -224 zijn uitgevoerd met vier of met zes onafhankelijk van elkaar werkende snelle tellers met een frequentie van 30 kHz. Dankzij de vier-flankenbewerking van de telpulsen zijn de nieuwe typen micro-PLC's te gebruiken voor positionering. Men kan bijvoorbeeld stappenmotoren aansturen met 20 kHz uitgangspulsen. De nieuwe typen zijn eveneens heel geschikt voor het bewerken van programma's met een groot aantal tijdsignalen in de vorm van interrupts en voor het bewerken van snel veranderende processen. De snelle analoge ingangen met een signaalbewerking van 25 µs en 12 bits-resolutie leveren hieraan eveneens hun bijdrage.

Bij alle nieuwe S7-200-typen is plaats voor een optionele EEPROM-geheugenmodule. Men kan hiermee een gebruikersprogramma snel en gemakkelijk wijzigen, kopiëren of updaten. De nieuwe typen beschikken verder over een hardware-klokfunctie, die behalve als bedrijfsurenteller voor seconden, minuten en uren ook als kalender kan worden gebruikt met de datum van de dag in de week en het jaar.

Met de nieuwe typen boekt men veel ruimtewinst. De breedtemaat van 90 respectievelijk 120 mm is 40% kleiner in vergelijking met de bestaande typen. Dankzij de uniforme hoogte en dieptematen kan men nieuwe en bestaande typen heel efficiënt combineren.

De nieuwe typen zijn volledig compatibel met de bestaande uitvoeringen te programmeren. Men maakt hierbij gebruik van de vernieuwde versie van Step 7-Micro/Win onder Windows, waardoor het programmeren door toepassing van wizards nog eenvoudiger is geworden. Bovendien zijn er meer helpfuncties beschikbaar. Men kan nu de instructie in een symboolbox opzoeken en met behulp van drag and drop overnemen. Op het beeldscherm is een aantal projecten gelijktijdig weer te geven en te programmeren. Delen van een programma zijn van het ene naar het andere gebruikersprogramma te kopiëren. Kenmerkend voor de programmastructuur van Step 7-Micro/Win is de veelomvattende PID-regelaar, de wiskundige functies die identiek zijn aan een zakrekenmachine, de tabellenoperaties en de communicatie-instructies, bijvoorbeeld in Freeport-modus.

Nadere inlichtingen voor de lezer:
divisie Industriële Producten en Energieverdeling tel. (070) 333 3515

Nadere inlichtingen voor de redactie:
afdeling Persvoorlichting, Bernard H. Bos
tel. (070) 333 2325

© Siemens Nederland N.V. 1999

Deel: ' Siemens geeft Simatic micro-PLC's meer performance '
Lees ook