Siemens Nederland N.V.

Persbericht

A&D CD 0798.231

Den Haag, donderdag 27 mei 1999

Siemens introduceert innovatieve serie Sirius softstarters

Siemens heeft in het kader van de Sirius 3R-familie laagspanningsschakel-materiaal een serie softstarters op de markt gebracht. De serie 3RW3 heeft een stroombereik van 6 tot 100 A, wat overeenkomt met maximaal 45 kW motorvermogen bij 400 V. De nieuwe softstarter is wat inbouw, aanbouw, opbouw en maatvoering betreft volkomen afgestemd op de andere Sirius-componenten. Hierdoor is een snelle, gemakkelijke en voordelige inbouw mogelijk. Ten opzicht van tot nu toe gebruikelijke sterdriehoekschakelaars is de inbouwbreedte nog slechts een derde. Het aantal motorkabels is verminderd van zes tot drie. Door het instellen van de startspanning en de aanlooptijd kan de gebruiker de softstarter aanpassen aan de lokale omstandigheden van de aandrijving.

De Sirius 3RW3-softstarters functioneren met een aanloopmethode door middel van traploze instelling van de aangelegde klemspanning. Hierdoor wordt de mechanische belasting van de aandrijving aanzienlijk gereduceerd. De nieuwe softstarters beschikken ook over de functionaliteit 'softstoppen'. Dit is vooral bij lopende banden een groot voordeel. De Sirius softstarter begrenst de stroom gedurende de gehele aanloop van de motor. Hierdoor worden stroompieken voorkomen die bij het omschakelen van ster- naar driehoekschakeling optreden. Na het aanlopen worden de vermogenshalfgeleiders overbrugd door de contacten van een ingebouwd relais. Hierdoor is het verliesvermogen tot vrijwel nul teruggebracht.

Nieuw in deze vermogensklasse softstarters is de optimale toepassing van koelventilatoren. Door het opklikken van een kleine ventilator aan de onderzijde van de softstarter is het maximaal mogelijk aantal schakelingen te verhogen.

De nieuwe serie Sirius softstarters 3RW3 is een aanvulling op de recent geïntroduceerde serie softstarters 3RW34. Deze zijn geschikt voor motorvermogens van 55 tot 1000 kW bij 400 V. De softstarters 3RW34 beschikken bovendien als optie over een interface voor koppeling op het AS-interface-netwerk.

Nadere inlichtingen voor de lezer:
divisie Industriële Producten en Energieverdeling, A.I.M. Braakman tel. (070) 333 3275

Nadere inlichtingen voor de redactie:
afdeling Persvoorlichting, Bernard H. Bos
tel. (070) 333 2325

© Siemens Nederland N.V. 1999

Deel: ' Siemens introduceert innovatieve Sirius softstarters '
Lees ook